ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δράσεις του Επιμελητηρίου
01/12/2011
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δράσεις του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Το Επιμελητήριο Αχαΐας τιμώντας το ρόλο του ως βασικού συμβούλου της Πολιτείας και των μελών του σε θέματα εμπορίου, μεταποίησης, υπηρεσιών και γενικότερα αναπτυξιακής πολιτικής σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, παρεμβαίνει και εκφράζει απόψεις και προωθεί προτάσεις που αντανακλούν στις θέσεις των μελών του. Ο συμβουλευτικός και γνωμοδοτικός αυτός ρόλος υλοποιείται:
§  Με τη λήψη θέσεων επί θεμάτων που απασχολούν το εμπόριο, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και γενικότερα την τοπική και εθνική οικονομία.
§  Με τη διατύπωση απόψεων για προωθούμενα από την πολιτεία νομοθετήματα τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές του.
§  Με την προβολή τεκμηριωμένων θέσεων επί θεμάτων που ενδιαφέρουν τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής.
§  Με την πρόσκληση, τόσο εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, όσο και άλλων προσωπικοτήτων της δημόσιας ζωής, για την ανάλυση των θέσεων τους ενώπιον των παραγωγικών τάξεων και την ανταλλαγή απόψεων.
§  Με τη διοργάνωση ημερίδων, ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων επιμόρφωσης.
§  Με τη συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές Εκθέσεις, Επιχειρηματικές Αποστολές και Συνέδρια.
§  Με τη συμμετοχή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων.
§  Με την ίδρυση και συμμετοχή σε Επιμελητηριακούς Συνδέσμους, Ενώσεις, Δίκτυα και Εταιρείες.
§  Με τη δημιουργία Ιστοχώρου (Portal) http://www.e-a.gr 

Στις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου Αχαΐας επίσης εντάσσονται:
§  πρωτοστάτησε στη δημιουργία του Αυτοκινητοδρομίου στην Χαλανδρίτσα του Ν. Αχαΐας, ιδρύοντας προς τούτο την Α.Ε. «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ».
§  Δημιούργησε μαζί με άλλα 15 Επιμελητήρια την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ.
§  Δημιούργησε την Αναπτυξιακή Επιχείρηση Αχαϊας (ΑΝ.ΕΠ.Α) με στόχο την υλοποίηση δράσεων στήριξης των ΜΜΕ και κυρίως την ενίσχυση της εξωστρέφειας. 

 Συμμετοχή σε επιτροπές
Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει με εκπροσώπους σε Επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος.

Συμμετοχή σε αναπτυξιακές εταιρείες
Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει με εκπροσώπους του στις παρακάτω Αναπτυξιακές Εταιρείες και λοιπούς φορείς:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΑ
1Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πελοποννήσου - Ιονίων νήσων – Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.
2Αναπτυξιακή Επιχείρηση Αχαΐας (ΑΝ.ΕΠ.Α.)
3ΟΛΠΑ Α.Ε.
4Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε.
5ΑΧΑΪΑ Α.Ε. (Πρόγραμμα Leader+)
6Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
7Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
8ΒΙΟΠΑ Α.Ε.
9Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)
10Ελληνικός Επιμελητηριακό. Σύνδεσμος Μεταφορών

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή