ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το Οργανόγραμμα της Υπηρεσίας
01/12/2011
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το προσωπικό του Επιμελητηρίου αποτελείται από μόνιμους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών και ανήκουν οργανικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης και διέπονται από τους κανόνες του Υπαλληλικού Κώδικα. Το προσωπικό είναι κατανεμημένο στα τμήματα: Διοικητικό – Οικονομικό, Μητρώου & Μηχανογράφησης, Γ.ΕΜ.Η (Γενικού Εμπορικού Μητρώου) και Δημοσίων Σχέσεων. 

 

Συγκεκριμένα, η σημερινή διάρθρωση του Προσωπικού έχει ως εξής:
·        Διευθυντής
Ραυτόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ 
·        Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Νικολοπούλου Πανωραία ΠΕ
·        Τμήμα Μητρώου & Μηχανογραφικών Εφρμογών
Γαραντζιώτης Ιωάννης ΠΕ
Κωνσταντακοπούλου Μαρίνα ΠΕ
Κατσιγιάννη Θεοδώρα ΠΕ
Πετροπούλου Ελένη ΔΕ
Μώκα Ελένη ΔΕ
Γιαννοπούλου Ιωάννα ΠΕ
·        Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό
Γιαννόπουλος Χρήστος ΤΕ
Πατρίκιος Σπύρος ΤΕ
Τεφάνη Βασιλική ΥΕ
·        Γραμματεία
Μπάκα Θεοδώρα ΔΕ

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή