ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   REACH - κανονισμοί για ΧΗΜΙΚΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δημοσίευση των κανονισμών 109/2012/ΕΕ και 125/2012/ΕΕ
16/03/2012
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Παρακαλώ, ανοίξτε τα επισυναπτόμενα .pdf και word αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Reg109_2012EL_CMR_F11773.pdf
Reg109and125_2012_F11688.doc
Reg125_2012ELanneXIV_F11874.pdf