ΣΥΝΟΨΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ της Ε.Ε.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο δικτυακός τόπος «Σύνοψη της Νομοθεσίας της Ε.Ε.» παρουσιάζει τη βασική θεματολογία της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με τρόπο περιεκτικό, προσβάσιμο και αντικειμενικό. Περιέχει περίπου 3000 συνόψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ταξινομημένες σε 32 θεματικές ενότητες.
16/01/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

http://europa.eu/legislation_summaries/index_el.htm

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή