ΕΡΓΑ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   /   ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόγραμμα Interreg - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
13/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση
πατήστε για μεγέθυνση

 balkan-med-agroinno_F20644.jpg

Πρόγραμμα Interreg ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

·         Έργο:AGROINNOECOανάπτυξη ενός οικοσυστήματος διαπεριφερειακής καινοτομίας στη Βαλκανική-Μεσόγειο για την ωρίμανση και την ενσωμάτωση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων.

 

Στόχος του έργου είναι: η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος διαπεριφερειακής καινοτομίας στη Βαλκανική-Μεσόγειο για την ωρίμανση και την ενσωμάτωση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων. Η συγκεκριμένη δομή βασίζεται σε ένα δίκτυο περιφερειακών μηχανισμών καινοτομίας που αναπτύχθηκε σε όλες τις περιοχές που συμμετέχουν στο έργο. Κάθε περιφερειακός μηχανισμός καινοτομίας .

Το Έργο στοχεύει στον σχεδιασμό ενός μοντέλου της βιομηχανίας 4.0 για την ενίσχυση των ναυπηγείων, την ανταγωνιστικότητα στην Ιταλία (Βένετο & Απουλία), την Κροατία, την Ελλάδα και την Αλβανία. Το προβλεπόμενο μοντέλο - το οποίο θα περιλαμβάνει την αποτελεσματικότητα βιομηχανικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης - έχει ως στόχο την υποστήριξη των αρμόδιων περιφερειακών και εθνικών διοικήσεων στον σχεδιασμό του πλαισίου για τον προηγμένο κατασκευαστικό κλάδο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή