ΕΡΓΑ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   /   ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020
13/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση
πατήστε για μεγέθυνση
πατήστε για μεγέθυνση

inerreg-sparc-italy_F24253.jpg 

 

 

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020

 

Έργο: SPARC - Δημιουργικοί κόμβοι με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της Αξιοποίησης Πόρων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ((MIS 5003273))

 

Ο γενικός στόχος του Έργου SPARC συνίσταται στην αξιοποίηση της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς των συμμετεχουσών περιοχών ώστε να γίνουν μοναδικοί τουριστικοί προορισμοί σημαντικής αξίας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας έχει προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου της Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώ έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Δυτική Ελλάδα, την ανίχνευση και τον εντοπισμό καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον κλάδο, και την ωρίμανσή τους από ιδέες σε επιχειρηματικά πλάνα

 

teleicce_F21342.jpg 

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020

·         Έργο:TeleICCE - Προώθηση τηλεργασίας και μαζικής ανοιχτής ηλεκτρονικής μάθησης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. TELEICCE (MIS 5003484)

Το έργο TeleICCE προτείνει την υιοθέτηση ενός καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου (b2f/business-to-freelancer), το οποίο δύναται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και την απασχόληση των επαγγελματιών, και διευκολύνεται πλέον από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τα Εργαλεία Ανάπτυξης Δεξιοτήτων. Το έργο προβλέπει μια σειρά από δράσεις που προωθούν την ευρεία χρήση των πλατφορμών Τηλεργασίας και MOOC τόσο από τις ΜΜΕ όσο και απο τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να επιτευχθούν οφέλη και για τις δύο ομάδες τελικών χρηστών.

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή