ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον»
12/01/2012
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει στους υποψήφιους επενδυτές ότι Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) του Υπουργείου  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προκήρυξε το πρόγραμμα: 

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον» 

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και σκοπός του είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:

Για λεπτομέρειες κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο από το DOWNLOADS

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή