ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΣΠΑ - α) Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες ''Κοινότητες'' - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης β) Ενίσχυση Σχεδίων ∆ράσης των Ενώσεων Καταναλωτών
08/03/2012
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες "Κοινότητες" - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:5/3/2012 - 25/6/2012
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε  http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2027
Ενίσχυση Σχεδίων ∆ράσης των Ενώσεων Καταναλωτών
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:29/2/2012 - 31/12/2012
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή