ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) οργανώνει εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αχαΐας την Τρίτη, 6 Νοέμβριου 2012 και ώρα 17:00 με θέμα την παρουσίαση του προγράμματος «2η Ευκαιρία».
22/10/2012
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», το Υπουργείο Ανάπτυξης ανέθεσε στην ΕΕΔΕ την υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης για τους απολυμένους – ανέργους από επιχειρήσεις που ανήκουν σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:
- Λιανικό Εμπόριο
- Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων
- Κατασκευές Δομικών Υλικών

Με σκοπό την κατάρτιση ή την επανακατάρτιση 5.880 ανέργων, θα προσδιορισθούν οι εκπαιδευτικές ελλείψεις του κάθε απολυμένου ανέργου, θα σχεδιασθούν και θα υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τεχνικών, ώστε να διευκολυνθεί η ευελιξία τους, με τελικό στόχο την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή