ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Οικονομική ενίσχυση για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και επιχειρηματικά πάρκα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
28/03/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Με το συνολικό ποσό των 10 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται αρχικά το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα», την προκήρυξη του οποίου υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς.


Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Επίσης, στοχεύει στην αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές από τις οποίες επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από το ελληνικό δημόσιο κατά 15%.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό που έχει δημοσιευτεί στις 14/12/2012.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις μέχρι τις 31-05-2013 μέσω των δικτυακών τόπων www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis, www.ggb.gr.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή