ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών - Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
15/04/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

ακολουθήστε τον σύνδεσμο για λεπτομέρειες:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2376

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή