ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

προκήρυξη χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
20/06/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

προκήρυξη χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

 

Στο πλαίσιο της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν συνεργατικά ερευνητικά έργα διάρκειας έως 24 μήνες με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 επιχειρήσεων και επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 50.000€ έως 350.000€, ανάλογα με το πλήθος των φορέων που συμμετέχουν.

 

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι Επιχειρήσεις, Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, ενώ ο Συντονιστής Φορέας του έργου σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι επιχείρηση.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 10/9/2018 ώρα 15:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Συνδέσμου στην κα Πάττυ Παναγοπούλου, (ppanagopoulou@praxinetwork.gr, τηλ. 2610-620.815) εκπρόσωπο του Δικτύου ΠΡΑΞΗ .

 

Αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://dytikiellada.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B4%CE%B50101b-2/

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή