ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

60% επιδότηση επιχειρήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
01/04/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

60% επιδότηση επιχειρήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δημοσίευσε το πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού αλλά και δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική τους διαδικασία.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως ΜΜΕ.
  • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
  • Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (και υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις:

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υπάρχουσες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών από τον χώρο της μεταποίησης αλλά και άλλων κλάδων.

Οι κωδικοί (ΚΑΔ) που μπορούν να ενταχθούν αφορούν τις δραστηριότητες:

· Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων
· Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
· Μεταποίηση
· Εφοδιαστική Αλυσίδα
· Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
· Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
· Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
· Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 9 Απριλίου 2019 έως 17 Ιουνίου 2019.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή