ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Mε κρατική επιχορήγηση οι εισφορές των εργαζομένων που είναι σε αναστολή έως σήμερα
30/04/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Το κράτος θα αναλάβει να καλύψει τις εισφορές των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, οι συμβάσεις των οποίων τέθηκαν σε αναστολή, καθώς απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες είτε έκλεισαν με κρατική εντολή, είτε επλήγησαν σημαντικά λόγω κορονοϊού.

Αυτό ξεκαθαρίζει Υπουργική Απόφαση του Υπ. Εργασίας Γιάννη Βρούτση, κατ΄ εφαρμογή διατάξεων που πέρασε η κυβέρνηση τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η περίοδος κρατικής κάλυψης των εισφορών των υπό αναστολή μισθωτών ξεκινά όχι πριν από τις 15 Μαρτίου για τις κλειστές –με κρατική εντολή– επιχειρήσεις, ενώ για τις σημαντικά πληττόμενες επιχειρήσεις η κάλυψη ξεκινά από τις 21 Μαρτίου και έπειτα.

Το χρονικό όριο της κάλυψης αυτής φτάνει την  30η Απριλίου. Αφορά δε μόνο τις εισφορές των εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή και έτσι έλαβαν την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ.

Ωστόσο, οι εισφορές τις οποίες θα καλύψει το κράτος θα υπολογισθούν επί των ονομαστικών αμοιβών των υπό αναστολή εργαζομένων και όχι επί των 800 ευρώ  (533 ευρώ σε μηνιαία βάση) που έλαβαν για το διάστημα μεταξύ 15ης Μαρτίου -30ης Απριλίου για τις κλειστές επιχειρήσεις και μεταξύ 21ης Μαρτίου - 30ης Απριλίου για τις πληττόμενες. Κατά τ΄ άλλα το κόστος των εισφορών για το διάστημα από 1η έως 14η Μαϊου για τις εισφορές των υπό αναστολή εργαζομένων στις κλειστές επιχειρήσεις και για το διάστημα από 1η έως την 21η Μαρτίου για τις εισφορές των υπό αναστολή εργαζομένων στις πληττόμενες επιχειρήσεις θα καλυφθεί από τους εργοδότες. Ωστόσο, το κόστος των παραπάνω περιόδων μπορούν  οι εργοδότες να το αναλάβουν τον ερχόμενο Οκτώβριο, λόγω της παράτασης την οποία έχει δώσει η κυβέρνηση στις κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις. Οι σχετικές δηλώσεις των εργοδοτών στον e-ΕΦΚΑ πρέπει να γίνουν έως τις 15 Μαΐου.  

Για παράδειγμα, έστω μισθωτός επιχείρησης που έκλεισε με κρατική εντολή στις 15 Μαρτίου. Ο μικτός μισθός του ανέρχεται σε 1.000 ευρώ/μήνα. Οι μηνιαίες εισφορές ανέρχονται σε περίπου 410 ευρώ. Το ποσό των 205 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί έως τις 14 Μαρτίου θα το χρεωθεί η επιχείρηση και το υπόλοιπο ποσό των 205 ευρώ που αντιστοιχεί στην περίοδο 15-31 Μαρτίου το κράτος.  Ωστόσο, η επιχείρηση μπορεί να καταβάλλει τα 205 ευρώ έως τα τέλη του ερχόμενου Οκτωβρίου. Επίσης το κράτος θα αναλάβει να καλύψει το ποσό των 410 ευρώ για τις εισφορές του εν λόγω  μισθωτού για το διάστημα μεταξύ 1ης και 30ης Απριλίου.

Πιο αναλυτικά, η Υπουργική Απόφαση Βρούτση προβλέπει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους εργαζόμενους με αναστολή συμβάσεων εργασίας προσδιορίζονται μέσω των  Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων  (Α.Π.Δ.) που υποβάλλονται για την αντίστοιχη μισθολογική περίοδο.

Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.).

Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, για το χρονικό διάστημα απασχόλησης έως την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. τα στοιχεία της πραγματικής τους απασχόλησης.

Για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των παραπάνω μισθωτών, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία του μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης Μαρτίου 2020, η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται στην οικεία Α.Π.Δ., η οποία δεν μπορεί να είναι πριν την 15η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις για τις οποίες  έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πριν την 21η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά.

Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες, καταβάλλουν αποδοχές οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας, σε εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών αυτών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ με κωδικό "Λοιπές αποδοχές".

Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες, απασχολούν εκτάκτως με τηλεργασία, εργαζομένους  των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή και οι οποίοι συνέχισαν να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες για το διάστημα διακοπής της αναστολής και έκτακτης παροχής τηλεργασίας, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ με κωδικό τύπου "Λοιπές αποδοχές".

Η προθεσμία υποβολής της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020, και των συμπληρωματικών Α.Π.Δ. της ίδιας περιόδου, οι οποίες μπορεί να είναι περισσότερες από μία, παρατείνεται έως τις 15/05/2020 και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων είτε έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά,  βάσει των οριζόμενων στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Ο e-EΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της προβλεπομένης  διαδικασίας και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα δεδομένα που καταχωρούνται στις Α.Π.Δ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών καθώς και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και όπου απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.

Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στις αποδοχές που καταχωρίζονται καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι αναγκαίες πιστώσεις μεταφέρονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την επιχορήγηση του e-EΦΚΑ, για την κάλυψη του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές προσδιορίζονται από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης. 

capital.gr

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή