ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αυτοματοποίηση κατασχέσεων για τα χρέη προς την εφορία - Διαδικασίες εξπρές με άμεση πρόσβαση σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσίες
11/10/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Αυτοματοποίηση των διαδικασιών επιβολής ηλεκτρονικών κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το υπόλοιπο του 2021, αλλά και για ολόκληρο το 2022. Προβλέπει επίσης τη διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και φορολογικών ελέγχων για τον εντοπισμό επιχειρήσεων και λοιπών φορολογουμένων που διέπραξαν απάτη προκειμένου να λάβουν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις που δίδονται στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειών του Covid-19 ή αποζημιώσεις λόγω πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ θα αξιοποιηθούν δεδομένα από συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, ενώ συγχρόνως θα διενεργηθούν νέου τύπου «έξυπνοι» έλεγχοι για τον εντοπισμό κυκλωμάτων που εκδίδουν πλαστές αποδείξεις από «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές, καθώς και για τον εντοπισμό φορολογουμένων που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους ενώ τα έχουν δηλώσει «σε ακινησία». 

Ακόμη, εντός του 2022 θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών, ενώ από το επόμενο έτος θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων του Κτηματολογίου και του Ε9, προκειμένου να εντοπίζονται φορολογούμενοι που αποκρύπτουν τα πραγματικά στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους για να γλιτώσουν από την πληρωμή του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ. Αναλυτικά, οι βασικότερες από τις προγραμματισμένες -για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και για ολόκληρο το 2022- δράσεις των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ έχουν ως εξής ανά τομέα αρμοδιοτήτων:

Είσπραξη οφειλών

Για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης αναμένεται σύντομα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis, το οποίο διακρίνεται στις ακόλουθες εφαρμογές:

* Διαχείριση και παρακολούθηση ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
* Διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση συμψηφισμών.
* Αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
* Διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση της λήψης μέτρων είσπραξης.
* Άμεση ενημέρωση των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.

Ο στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που θα καθιστά δυνατή την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης, εξοικονομώντας ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Επιπροσθέτως, για την ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού προωθούνται η προσαρμογή και διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΑΔΕ -TAXIS, TAXISnet, ICISnet, Elenxis- με το νέο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis, η επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και η περαιτέρω αυτοματοποίησή τους (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων).

e-διασταυρώσεις και  φορολογικοί έλεγχοι
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πραγματοποίηση εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό περιπτώσεων απόκρυψης φορολογητέας ύλης όχι μόνο με σκοπό την αποφυγή πληρωμής φόρων, αλλά και την καταστρατήγηση των διατάξεων για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειών του Covid-19 και για την καταβολή αποζημιώσεων λόγω πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών. 

Ειδικότερα για το υπόλοιπο του 2021 και για ολόκληρο το 2022 προγραμματίζονται μεταξύ άλλων:

* Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.
* Διασταύρωση για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ συνολικών ετήσιων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
* Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 νομικών προσώπων, με εφαρμογή των διαδικασιών έκδοσης πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.
* Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων όσον αφορά την υποχρέωση αναγραφής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των πρόσθετων αποδοχών.
* Διασταύρωση εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
* Διασταύρωση για τον εντοπισμό μη δηλωθέντων ποσών αναδρομικών εισοδημάτων ή πρόσθετων αποδοχών.
* Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις με αξιοποίηση δεδομένων από συναλλαγές μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.

 

naftemporiki

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή