ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το Επιμελητήριο Αχαϊας σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. στην Πάτρα και με το ΚΕΚ ΙΡΙΣ στο Αίγιο θα υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) που απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα.
25/04/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Το Επιμελητήριο Αχαϊας  σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. στην Πάτρα και με το ΚΕΚ ΙΡΙΣ στο Αίγιο θα υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) που απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα.

Τα σεμινάρια, θα είναι διάρκειας 40 ωρών (οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 200€ ο καθένας).

Στα σεμινάρια μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45% για το έτος 2014

  

   Ενδεικτικά αντικείμενα Κατάρτισης

 1.    Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 2.    Υγιεινή και ασφάλειατροφίμων
 3.    Σύγχρονο Management
 4.    Αποτελεσματική Διαχείριση χρόνου
 5.    Εκμάθηση ξένων Γλωσσών Ιταλικά
 6.    Εκμάθηση ξένων Γλωσσών Ισπανικά
 7.    Εκμάθηση ξένων Γλωσσών Αγγλικά
 8.    Σύγχρονες Τεχνικές Εξυπηρέτησης Πελάτη & Διαχείρισης Παραπόνων

 

 

* Τα αντικείμενα μπορεί να επεκταθούν η να

διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων

και των εργαζομένων.

Οι καταρτιζόμενοι αλλά και οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν

στο τηλέφωνa

26910-22486, 69766222614
(κος Α. Καραγιαννίδης υπεύθυνος ΚΕΚ ΙΡΙΣ)

καθώ και στο Κ.Ε.Κ ΑΠΟΨΗ στα τηλέφωνα

2610-221491, 6976222614

και να προτείνουν τα αντικείμενα κατάρτισης που τους χρειάζονται.

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα σεμινάρια συμπληρώνοντας και καταθέτοντας τα
ακόλουθα έντυπα :
Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή - Σφραγίδα Επιχείρησης).    
Αίτηση καταρτιζόμενου
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων (της σελίδας στην οποία φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού)
Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ / αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 

 

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν το συντομότερο δυνατόν και έως 15 Ιουνΐου:

 

 

Στην Πάτρα: στο κατάστημα του Επιμελητηρίου Αχαΐας Μιχαλακοπούλου 58 τηλ. 2610277779 και στο ΚΕΚ «ΑΠΟΨΗ ΠΑΤΡΑΣ» Καραϊσκάκη 63τηλ. 2610221492

 


Στο Αίγιο: στο Γραφείο του Επιμελητηρίου Αχαΐας Ελίκης 24 τηλ. 2691061965 και στο ΚΕΚ ΙΡΙΣ Σολωμού 24 & Ρούβαλη 2 τηλ 2691022846


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
AITISISYMMETOCHIS_APOPSI_F24756.doc
AITISISYMMETOCHIS_IRIS_F24658.doc
LAEK1-25DILOSIEPICHEIRISEON_F24488.doc