ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Eκτός ρύθμισης 120 δόσεων τα χρέη από το χαράτσι το 2017
13/02/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Αποκλείονται από τη ρύθμιση των 120 δόσεων οι οφειλές τις οποίες δημιούργησαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τη διάρκεια του 2017, μη καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές εισφορές όπως αυτές προέκυψαν με βάση το εισόδημα τους.

Αυτό γίνεται σαφές από την εγκύκλιο, την οποία εξέδωσε χθες ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος σε σχέση με την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, "στη ρύθμιση υπάγονταιοφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016".

Με άλλα λόγια, οι οφειλές οι οποίες γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι και τα τέλη του περασμένου μήνα (αλλά και εκείνες που θα γεννηθούν από εδώ και πέρα)δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Οι ασφαλιστικές οφειλές του 2017 είναι εκείνες που δημιουργήθηκαν από τις μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών, δηλαδή εκείνες που  υποχρεώνονταν να πληρώσουν κάθε μήνα από τον περσινό Φεβρουάριο μέχρι και την 31η του περασμένου Ιανουαρίου με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015.

Οι οφειλές αυτές δεν μπορούν να ενταχθούν σε μία ενιαία ρύθμιση μαζί με εκείνες που γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

Έτσι για να ενταχθεί ένας επαγγελματίας στη νέα ρύθμιση για τις οφειλές προ του 2017 θα πρέπει όχι μόνο να πληροί ένα γιγάντιο πλήθος ασφυκτικών κριτηρίων, αλλά θα πρέπει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει σε έως 12 δόσεις τις οφειλές του που γεννήθηκαν το 2017 και, φυσικά, να καταβάλλει ανελλιπώς  κάθε μήνα τις τρέχουσες εισφορές του.

Και αυτό γιατί η ένταξη σε κάθε ρύθμιση –μαζί και σε εκείνη των 120 δόσεων – απαιτεί σε κάθε περίπτωση την ανυπαρξία κάθε άλλης μη ρυθμισμένης  οφειλής, αλλά και την απόλυτη συνέπεια στις τρέχουσες καταβολές εισφορές.

Ειδικότερα, για να εγκριθεί η ρύθμιση των οφειλών που γεννήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2016 σε έως 120 δόσεις, θα πρέπει κάθε επαγγελματίας ο οποίος θα ενταχθεί σε αυτή, θα πρέπει να μην έχει καμία άλλη μη ρυθμισμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή από το 2017 και, ταυτόχρονα, να καταβάλλει εμπρόθεσμα όλες τις τρέχουσες εισφορές (με βάση το εισόδημα του) κάθε μήνα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως για να "τρέξει" ένας επαγγελματίας τη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προ της 31/12/2016  θα πρέπει να έχει εξοφλήσει (ή να έχει ρυθμίσει με ξεχωριστό διακανονισμό) τις εισφορές από 1/1/ 2017 και έπειτα και, παράλληλα, να πληρώνει στην ώρα τους τις εισφορές που του καταλογίζει κάθε μήνα ο ΕΦΚΑ υπέρ της κύριας ασφάλισης, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ή/και της επικουρικής ασφάλισης και του εφάπαξ, για όσους επαγγελματίες έχουν σχετική υποχρέωση).

Πώς μπορεί να εξοφλήσει ένας επαγγελματίας τις οφειλές του προς τα ταμεία, οι οποίες δημιουργήθηκαν από 1/1/2017 έως 31/1/2018;

Με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να τις εξοφλήσει εφάπαξ, δηλαδή να  καταβάλλει "μία και έξω" τη διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού που του καταλογίστηκε από τον ΕΦΚΑ κατά το παραπάνω διάστημα και εκείνου που κατάβαλε.

Ο άλλος τρόπος είναι να αιτηθεί την εξόφληση του μέσω της υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση σε έως  12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις  με τόκο 8% επί της οφειλής πέραν των προσαυξήσεων οποίες έχουν επιβαρύνει τις μη καταβληθείσες μηνιαίες εισφορές.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή