ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (έργο NeTT)
05/12/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (έργο NeTT)

NETT_F6049.jpg

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το Επιμελητήριο Αχαΐας τα δύο εργαστήρια με θέμα «Μέθοδοι Χρηματοδότησης και Αναζήτησης Πόρων από ομάδες και φορείς του Δημιουργικού Κλάδου που δεν έχουν εξασφαλισμένη Βιωσιμότητα» & «Κοινή προώθηση δράσεων» στα πλαίσια του έργου NeTT.

 

Στα εργαστήρια συμμετείχαν οι θεατρικοί και καλλιτεχνικοί παράγοντες της περιοχής μας καθώς και φορείς Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τουριστικοί πράκτορες καθώς και ΜμΕ επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων.

 

Σκοπός του έργου είναι να αποκαλύψει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Θεατρικά Ιδρύματα στην αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και στην βιωσιμότητα του Τουρισμού. Η επίτευξη του στόχου πρόκειται να γίνει με την τοποθέτηση του θεσμού των θεάτρων στο κέντρο ενός οικοσυστήματος που θα συνδέει: τους φορείς Διαχείρισης της Πολιτιστικής και της Φυσικής Κληρονομιάς (ΔΠΦΚ), την Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ), τους τουριστικούς πράκτορες καθώς και τις ΜμΕ επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων χειροτεχνίας και αγροδιατροφής.

 

Το έργο ΝeTT είναι ένα από τα 41 έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση κατά την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Πρόκειται για ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική συμμετοχή των δύο κρατών μελών (Ιταλία και Ελλάδα). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον καθορισμό μιας στρατηγικής διασυνοριακής ανάπτυξης μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας για την προώθηση μιας δυναμικής οικονομίας βασισμένης σε έξυπνα, βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών των περιοχών αυτών.

 

Περισσότερες πληροφορίες: κ. Παναγιώτης Βαφείδης, pvafeidis@e-a.gr, 2610 241244

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή