ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), δίνει την ευκαιρία και προσκαλεί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της πράσινης οικονομίας να δοκιμάσουν το «Εργαλείο Υπηρεσιών Υποστήριξης» (Service Support Tool) με την τεχνική υποστήριξη του προσωπικού του ΕΚΕΤΑ.
22/01/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Σας ενημερώνουμε πως το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),δίνει την ευκαιρία καιπροσκαλεί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε διάφορουςτομείς της πράσινης οικονομίας να δοκιμάσουν το «Εργαλείο Υπηρεσιών Υποστήριξης» (Service Support Tool) με την τεχνική υποστήριξη του προσωπικού του ΕΚΕΤΑ.

 

Το Εργαλείο Υπηρεσιών Υποστήριξης έχει σχεδιαστεί ως Εργαλείο Πληροφορικής που διαδραματίζει το ρόλο του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, προκειμένου να βοηθήσει τις ΜΜΕ, που σχεδιάζουν ή συμμετέχουν ήδη σε καινοτόμες λύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, κατευθύνοντάς τες σε κατάλληλες μορφές χρηματοδοτικών πόρων.

 

Η δοκιμή του Εργαλείου Υπηρεσιών Υποστήριξης είναι δωρεάνκαι συνίσταται στη συμπλήρωση μίας απλής διαδικτυακής (online) έρευναςστην αγγλική γλώσσα.Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δοκιμή θα λάβουν μια έκθεση με τη μορφή συμβουλών μαζί με τα συνοπτικάτελικά αποτελέσματασε πίνακες και διαγράμματα, τα οποία θα καθορίσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης, μπορείτε να απευθυνθείτεστη διεύθυνσηketikidis@lignite.gr (υπόψη κου Κετικίδη).

Αιτήσεις υποβάλλονται έως την 27η Ιανουαρίου 2020.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή