ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

4η Συνάντηση εταίρων του έργου TeleICCE
17/02/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση
πατήστε για μεγέθυνση
πατήστε για μεγέθυνση

4η Συνάντηση εταίρων του έργου  TeleICCE

 

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2020, φιλοξένησε την 4η Συνάντηση των εταίρων του έργου TeleICCE - Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020. Σκοπός του έργου είναι να προωθήσει στις ΜμΕ και στους Επαγγελματίες, καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία όπως οι πλατφόρμες τηλεργασίας/εύρεσης εργασίας και οι πλατφόρμες Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων-MOOCs για την ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την βελτίωση τόσο της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όσο και των επαγγελματιών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη των ομάδων έργου των εταίρων Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Επιμελητήριο Αχαΐας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο από την Ελλάδα και IFOA και CNA από την Ιταλία. Επιπλέον κατά τη 1η ημέρα των εργασιών έλαβε μέρος και εκπρόσωπος της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν θέματα όπως η διοικητική και οικονομική παρακολούθηση του έργου,  η πρόοδος των εργασιών των εταίρων, ο αντίκτυπος των δράσεων, μέτρα δημοσιότητας καθώς και επίλυση προβλημάτων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον νέο Πολυχρηστικό Hub του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στη Κορίνθου 228, το οποίο διαμορφώθηκε μέσω του  προϋπολογισμού του έργου TeleICCE.  Ο συγκεκριμένος χώρος πέραν των δράσεων του έργου που θα φιλοξενήσει, θα χρησιμοποιηθεί για εργαστήρια, ημερίδες, συναντήσεις και συνεργασίες του Επιμελητήριου με άλλους φορείς και το κοινό.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή