ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

REBRAIN GREECE
19/02/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

REBRAIN GREECE

Ενημέρωση για την δράση REBRAIN GREECE στη Δυτική Ελλάδα και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας. Δίνεται ευκαιρία στις επιχειρήσεις της Περίφέρειας Δυτικής Ελλάδας να προσλάβουν εξειδικευμένου και πολύ υψηλής επιστημονικής στάθμης εργαζομένους που εργάζονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επαναπατριστούν, με επιδοτούμενη αμοιβή και ως εκ τούτου με ελάχιστη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν.

Η ομάδα REBRAIN GREECE, θα συνδράμει στην πρώτη πιλοτική δράση της Ελληνικής Πολιτείας για τη δημιουργία συνθηκών επιστροφής επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό (δράση «ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ») αλλά και σε σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους στην Δυτική Ελλάδα.

Για τη συνολική υποστήριξη της μετεγκατάστασης των εργαζόμενων από το εξωτερικό στην Ελλάδα έχει συσταθεί ειδική ομάδα έργου (ΟΔΕ) με αντικείμενο το συντονισμό όλων των συναφών διαδικασιών και παραμέτρων της δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2131516074, 2131516356, 2131516112, 2131516270, 2131516646, καθώς και στο email: info@rebraingreece.gr

Επίσης, στη διάθεση των ενδιαφερομένων βρίσκονται και οι ακόλουθες σελίδες στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης:

Linked In: https://www.linkedin.com/company/rebraingreece/

Facebook: https://www.facebook.com/rebraingreece/  

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή