ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ διενεργεί στρατηγική μελέτη για τη διαμόρφωση πολιτικής ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την προώθηση του γαστρονομικού προϊόντος και τουρισμού στην Περιφέρεια.
08/04/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ διενεργεί στρατηγική μελέτη για τη διαμόρφωση πολιτικής ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την προώθηση του γαστρονομικού προϊόντος και τουρισμού στην Περιφέρεια.

Σκοπός της μελέτης είναι η έρευνα του συνολικού τουριστικού προϊόντος, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η ανάδειξη των δυνατοτήτων και προοπτικών στο τομέα του γαστρονομικού τουρισμού.

Η συμμετοχή σας θα βοηθήσει σημαντικά ώστε να καταγραφούν ενέργειες καθώς και να εντοπιστούν περιοχές υψηλού γαστρονομικού πλούτου, παραγωγικές μονάδες, πολιτιστικοί πόροι, τουριστικές και λοιπές υποδομές που θα αποτελέσουν συμπληρωματικά στοιχεία για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομών με χωρική και πολιτισμική συνέχεια.

Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε θερμά να απαντήσετε καισυμπληρώσετε με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια το παρόν ερωτηματολόγιο το αργότερο έως τις 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 στον παρακάτω σύνδεσμο:


https://www.surveymonkey.com/r/region_of_western_greece


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Τηλ.: 2613 620168

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή