ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επιστολή του Προέδρου κ. ΜΑΡΛΦΕΚΑ προς ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ κ. Βεσυρόπουλο, με θέμα:Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ) ετών 2015-2018 και ακύρωση προστίμων.
08/04/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Πάτρα, 08 Απριλίου 2021

      Αριθ. Πρωτ.: 377

      ΠΡΟΣ
      ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
      ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
      & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
      κο Απόστολο Βεσυρόπουλο
      ΑΘΗΝΑ
         
 ΘΕΜΑ: Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ) ετών 2015-2018 και ακύρωση προστίμων.

κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα, αναφερόμαστε στην υποχρέωση υποβολής των ΜΥΦ για το 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 που ήταν κάθε τρίμηνο, δηλαδή τέσσερις καταστάσεις ετησίως. Όπως γνωρίζετε λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισε το σύστημα TAXIS κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δόθηκαν μεν παρατάσεις, ωστόσο υπήρξε και σημαντικός αριθμός εκπροθέσμων μεταβολών των αρχικών στοιχείων, καθώς προκλήθηκαν δυσχέρειες κατά την υποβολή δήλωσης των αποκλίσεων.

Το σημαντικό είναι πως το εκπρόθεσμο των δηλώσεων προκύπτει από την λανθασμένη λειτουργία του λογισμικού προγράμματος, διότι ενώ η δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, πριν το τέλος της εκάστοτε δοθείσας παράτασης από το Υπουργείο Οικονομικών, το σύστημα εμφανίζει ως ημερομηνία υποβολής, την ημερομηνία έγκρισης και όχι την πραγματική ημερομηνία υποβολής (η οποία είναι προ της λήξης της δοθείσας παράτασης).

Ως συνέπεια εμφανίζονται πλήθος εκπρόθεσμες δηλώσεις, οι οποίες όμως έχουν υποβληθεί εγκαίρως και με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με πρόστιμα που ανέρχονται σε 400 ευρώ ετησίως.

Με δεδομένο πως :
- Τα πρόστιμα οφείλονται σε δυσλειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος.
- Οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι πληροφοριακού χαρακτήρα.
- Έχει εκδοθεί πρόσφατη απόφαση για διαγραφή των αντιστοίχων προστίμων για την χρήση 2014.

Παρακαλούμε να εξετάσετε θετικά το αίτημά μας και να διαγράψετε τα πρόστιμα για τις χρήσεις 2015 έως και 2018, καθώς οφείλονται σε τεχνικό ζήτημα και όχι σε λάθη των λογιστών, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν εξ ιδίων τα οφειλόμενα πρόστιμα, ως οι επιχειρήσεις να εμφανίζονται ενήμερες.
 
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
 

Πλάτων Μαρλαφέκας

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή