ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Εναρκτήρια Συνάντηση του προγράμματος TRACES (TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem), “ Διακρατικός Επιταχυντής για ένα Πολιτιστικό και Δημιουργικό Οικοσύστημα”,
14/05/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Εναρκτήρια Συνάντηση του προγράμματος TRACES(TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem),Διακρατικός Επιταχυντής για ένα Πολιτιστικό και Δημιουργικό Οικοσύστημα”,

Xρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα - Ιταλία

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Traces - TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem,“Διακρατικός Επιταχυντής για ένα Πολιτιστικό και Δημιουργικό Οικοσύστημα” συγχρηματοδοτούμενο για 1 εκατομμύριο ευρώ από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα- Ιταλία  2014-2020, θα πραγματοποιηθεί στο Λέτσε (Campus Ecotekne) της Ιταλίας στις 16 & 17 Μαΐου.

Το Πανεπιστήμιοτου ΣαλέντοΤμήμαΔιοίκηση ςκαιΟικονομικώνείναιο Επικεφαλής Εταίρος του έργου σε συνεργασία με δύο Ιταλούς Εταίρους , το Τεχνολογικό Πάρκο Technopolis του Μπάρικαιτον Σύλλογο Συνεργατών Δημιουργικότητας της Απουλία, και δύο Έλληνες Εταίρους, την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνεργαζόμενοι Εταίροιείναιτο ENCATC – Ευρωπαϊκό Δίκτυοσ την Πολιτιστική Διαχείρισηκαι Πολιτικήκαιτο Ίδρυμα για Ηθική Χρηματοδότηση.

ΤοέργοTRACES, χρηματοδοτούμενο από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 – Καινοτομίακαι Ανταγωνιστικότητα, με προϋπολογισμό περίπουενός (1) εκατομμυρίουευρώ, εστιάζεται πάνω στις πολιτιστικές και δημιουργικές μίκρο, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (CC MSMEs) στην Περιφέρειατης Απουλίακαισ την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας καιαπευθύνεται στις κοινές προκλήσεις γιατηνπροώθηση της δημιουργικής επιχειρηματικότητας σαν ένα σημαντικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς.

Το έργο TRACES θα αναπτύξει μια δημιουργική πλατφόρμα (βασισμένη σε ΤΠΕ - Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών), όπου οι δημιουργοί θα μπορούν να διαμοιράζουν τις υπηρεσίες τους μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Το έργο θα υλοποιήσει δέκα (10) Τοπικά Εργαστήρια Καλλιτεχνών, πέντε (5) στην Περιφέρεια της Απουλία και πέντε (5) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε υφιστάμενους χώρους που θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το Μοντέλο Αστικού Εργαστηρίου της Απουλία, για την προσφορά συνεργασίας και διατομεακών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, θα οργανωθεί η πρώτη δημιουργική εμπορική έκθεση, από το έργο, σαν ένα διετές γεγονός, όπου δημιουργοί, επιχειρηματίες και ενδιαφερόμενοι φορείς θα εμπλακούν σε ένα δημιουργικό επιχειρηματικό ταξίδι στο δίκτυο της Απουλίας και της Ελλάδας.

Γραφείο Επικοινωνίας – Πανεπιστήμιο του Σαλέντο

Loredana De Vitis +39 0832 292247 loredana.devitis@unisalento.it

 

Περιφέρεια της Απουλία – Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κοινής Γραμματείας

Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@regione.puglia.it; press@greece-italy.eu

—————————————————————————————————————————–

www.greece-italy.eu 

 

Το πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία είναι ένα Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας που σκοπεύει να βοηθήσει δημόσιους και τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και ποιοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέα πολιτική, προϊόντα και υπηρεσίες, με τον τελικό σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε ένα πλήθος πεδίων όπως η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγρο-διατροφή και οι πολιτιστικές και οι δημιουργικές βιομηχανίες. Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία στοχεύει να λάβει την μέγιστη απόδοση από τα 123 εκ. ΕΥΡΩ, χρηματοδοτούμενα με 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και με 15% από την Εθνική Συμμετοχή των 2 κρατών – μελών.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή