ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΊΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
16/05/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Ευρωπαϊκό Έργο "InnoPlatform"

Υποστήριξη της καινοτομίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή

To Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» σε συνεργασία με άλλους πέντε οργανισμούς από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συμμετέχει στο "InnoPlatform", ένα διετές έργο στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG - Balkan - Mediterranean της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To έργο έχει ως στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή. (Από την Ελλάδα οι συμμετέχοντες φορείς είναι: το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ)).

Στο πλαίσιο του έργου, έχει ήδη ολοκληρωθεί μια λεπτομερής έρευνα για την παρούσα κατάσταση στην περιοχή κάλυψης του προγράμματος σε σχέση με μια σειρά από δείκτες καθώς και για τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η εργασία αυτή (τα σχετικά παραδοτέα είναι διαθέσιμα στο site του έργου) οδηγεί στο επόμενο βήμα, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων (πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης της διαπεριφερειακής συνεργασίας, μεθοδολογιών για τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, υποστηρικτικών δομών) για τη βελτίωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Στην παρούσα φάση, η παραπάνω έρευνα ενισχύεται μέσω της συλλογής πληροφοριών (από εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε επιχειρήσεις) για τις καινοτομίες των επιχειρήσεων τους τελευταίους 12 μήνες. Συλλέγει επίσης πληροφορίες για την τρέχουσα επιχειρηματική πρακτική, το εξωτερικό περιβάλλον και την εσωτερική καινοτομία της επιχείρησης. Μέσα από την παραπάνω έρευνα συλλέγονται επίσης πληροφορίες που θα βοηθήσουν το έργο να υλοποιήσει ένα σύνολο εργαλείων για τη βελτίωση των ικανοτήτων των ΜΜΕ σχετικά με την εισαγωγή καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν, θα απευθύνονται προς τις επιχειρήσεις και τους φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας, και είναι τα εξής:

  • INNOSCORECARD

Πληροφοριακό Σύστημα που θα ταξινομεί τις χώρες εταίρους και θα συγκρίνει την περιοχή του BalkanMED με την ΕΕ παρέχοντας πληροφορίες στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, τους ερευνητές, τις δυνητικές και τις παρούσες ΜΜΕ σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα του δυναμικού καινοτομίας.

  • INNOREGION

Ένα WEB2.0 εργαλείο που θα απευθύνεται στις περιφέρειες των εταίρων με στόχο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων.

  • INNOTOOLS

Ένας πλήρης οδηγός / μεθοδολογία για την ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών, προϊόντων, υπηρεσιών από υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των παραπάνω, ως τον Σεπτέμβριο του 2018, οι εταίροι του έργου θα έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις της περιοχής τους με στόχο την εκπαίδευση και δοκιμαστική χρήση των εργαλείων σε πραγματικές συνθήκες.

 

Το όλο έργο καθώς και τα μέχρι τώρα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν στα πλαίσια σχετικής ημερίδας που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στην PATRASIQ, το Σάββατο 28/4/2018.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχία του συγκεκριμένου έργου (το οποίο αξιολογήθηκε ως πρώτο μεταξύ των εγκεκριμένων από το Πρόγραμμα BALKANMED) να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής σχετικά με την επικείμενες δράσεις και να υπάρξει μια σημαντική κρίσιμη μάζα ενδιαφερόμενων ΜΜΕ για χρήση των εργαλείων που θα δημιουργηθούν και αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια του έργου.

Στα πλαίσια αυτά το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του για

-Την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σχετικά με τις καινοτομίες των επιχειρήσεων (βλ παρακάτω για το σχετικό link)

-Την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους για την εκπαίδευση και δοκιμαστική χρήση των εργαλείων σε πραγματικές συνθήκες.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο  http://innoplatform.eu/index.php/en/

Αποστολή αρχικού ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις δράσεις του έργου: info@westgate.gr

 

Ερωτηματολόγιο για την τρέχουσα επιχειρηματική πρακτική, το εξωτερικό περιβάλλον και την εσωτερική καινοτομία των επιχειρήσεων:

http://innoplatform.eu/index.php/en/deliverables/innovations-and-innovators-in-the-balkan-mediterranean-area/5-innovations-and-innovators-in-the-balkan-mediterranean-area-gr

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή