ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Εναρκτήρια διακρατική συνάντηση του έργου SPARC, “Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία
06/07/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εναρκτήρια διακρατική συνάντηση του έργου SPARC,

Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the

VAloRization of Cultural Heritage Assets”,

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία

 

 

Η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση του έργου «SPARC: CreativityHubsforSustainableDeveloPmentthroughtheVAloRizationofCulturalHeritageAssets», θα λάβει χώρα στις 11 και 12 Ιουλίου 2018 στην Πάτρα (Δημαρχείο – 1ος όροφος, Μαιζώνος 108). Το έργο χρηματοδοτείται με 2.4 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με το Δήμο Πατρέων ως Συντονιστή.

 

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν από Ελλάδα η  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας ενώ από Ιταλία ο Σύνδεσμος Θεάτρων της Απούλιας και η Περιφέρεια της Απούλιας - DepartmentEconomyofCulture, TourismandTerritory. Επίσης συνδεδεμένος εταίρος είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Πατρινό Καρναβάλι.

Το έργο SPARC εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 - Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση στοχεύοντας στην βιώσιμη αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς αυξάνοντας το επίπεδο ελκυστικότητας των εμπλεκόμενων περιοχών μέσω της ανάπτυξης στενής συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ του τομέα του τουρισμού, των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων (CulturalCreativeIndustries-CCI), των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της διαχείρισης των πολιτιστικών και φυσικών πόρων, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Η στρατηγική προσέγγιση του SPARC στοχεύει σε δύο ζητήματα: α) να ενισχύσει το μέγεθος και τη σημασία του δυναμικού τομέα της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας και β) να αναπτύξει μια ειδικότερη στρατηγική για τη διασταύρωση των συγκεκριμένων πολιτιστικών αγαθών με άλλους οικονομικούς τομείς (όπως τοπικά είδη χειροτεχνίας και αγροτοβιομηχανιών, τουρισμός, κ.λπ.), προκειμένου να αναπτυχθούν νέα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να προωθήσουν τις περιφέρειες ως προορισμούς Βιώσιμου Τουρισμού κορυφαίου επιπέδου. Και τα δύο ζητήματα στοχεύουν στην αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, επομένως όλες οι δραστηριότητες στοχεύουν σε αυτόν τον στόχο.

Το SPARC θα αναπτύξει ένα οικοσύστημα με τις κατάλληλες υποδομές για την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, διευκολύνοντας την ανάπτυξη ενός Αειφόρου Τουρισμού. Μεταξύ των σημαντικότερων στοιχείων και των φορέων της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας είναι: το Καρναβάλι της Πάτρας, το Καρναβάλι του Putignano, οι θεατρικοί φορείς, οι φορείς κινηματογράφου και πολλά άλλα. Αυτά συνδέονται στενά με την Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδας και της Ιταλίας, που θα εμπλακεί και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής του έργου.

Μέσω του SPARC θα υλοποιηθούν τρεις (3) «Δημιουργικοί κόμβοι» που δεν υπάρχουν στην περιοχή του Προγράμματος (δύο στην Ιταλία και ένας στην Ελλάδα) αφιερωμένοι στην ανάπτυξη του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα των σχετικών περιοχών με την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, τις δεξιότητες μάρκετινγκ και δικτύωσης των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων.

 

Πληροφορίες: Επιμελητήριο Αχαΐας, Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος, projects@e-a.gr, +30 260241244

Περιφέρεια της Απουλίας – Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Κοινής Γραμματείας

κ. Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@regione.puglia.it; press@greece-italy.eu

—————————————————————————————————————————–
www.greece-italy.eu

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή