ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δελτίο Τύπου - Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου NeTT - “Δίκτυο Θεάτρων για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού” (Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism)
09/07/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

 

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου NeTT -  Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα - Ιταλία 2014 – 2020, θαπραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Ιουλίου 2018 στηνΠάτρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας.


Το Δημόσιο Θέατρο της Απουλίας (Apulian Public Theatre - Regional Consortium for Arts and Culture) είναιοεπικεφαλήςεταίροςτουέργου, σεσυνεργασίαμε τοθ έατρο Petruzzelli (Petruzzelli Opera House and Theatres of Bari Foundation) καιτρειςΈλληνεςεταίρους, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτραςκαι το Επιμελητήριο Αχαΐας. Επιπλέον, το Τμήμα Τουρισμού & Πολιτισμού της Περιφέρειας Απουλίας συμμετέχει στο έργο ως συνδεδεμένος εταίρος.

Το έργο NeTT, που χρηματοδοτείται με € 900.000, από τον Άξονα 2 του Προγράμματος (Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση), στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ Θεάτρων της Απουλίας, της Αχαΐας και της Κέρκυρας και τοπικών οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο τομέα της διαχείρισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.


Χάρη σε αυτό το έργο, Ελληνικοί και Ιταλικοί φορείς σε συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, της δημιουργικής βιομηχανίας, των τοπικών παραδοσιακών χειροτεχνιών και των προϊόντων αγροδιατροφής, θα υλοποιήσουν ένα διασυνοριακό δίκτυο για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών μέσω καινοτόμων και βιώσιμων τουριστικών πακέτων.

 

 Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου διαρκεί δύο ημέρες. Η πρώτη μέρα θα αφιερωθεί σε μια λεπτομερή ανάλυση του έργου, τους στόχους και τις διαδικασίες διαχείρισης. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας, όλοι οι εταίροι θα συμμετάσχουν στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του έργου και στο 2ετές χρονοδιάγραμμά του.

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Επιμελητηρίου Αχαΐας

 

Παναγιώτης Βαφείδης 2610 241244 pvafeidis@e-a.gr; ea@e-a.gr

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Περιφέρειας ΑπουλίαςΚοινή Τεχνική Γραμματεία

 

Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@regione.puglia.it; press@greece-italy.eu

 

www.greece-italy.eu

 

Το Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει τους δημόσιους οργανισμούς και τους τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις ώστε να αναπτύξουν νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε διάφορους τομείς, όπως η μπλε ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας στοχεύει στην επίτευξη μέγιστης απόδοσης από τα 123 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από τα 2 κράτη μέλη κατά 15% μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή