ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Eνημερωτικό φυλλάδιο για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
28/11/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση
του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών
(Ε.Μ.ΠΑ.) στο οποίο καταχωρούνται
υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που
εντάσσονται στην Εναλλακτική Διαχείριση
(πλην των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών
& Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)).
Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη
άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη
συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.
Πιο συγκεκριμένα, το Ε.Μ.ΠΑ. αποτελεί
επιχειρησιακό εργαλείο για τη συστηματική
παρακολούθηση της τήρησης από τους
παραγωγούς συσκευασιών και άλλων
προϊόντων...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
EMPA_EnimerotikoFylladioNov2018_F32179.pdf