ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

2η Επίσημη Συνάντηση του προγράμματος TRACES
07/01/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

2η Επίσημη Συνάντηση του προγράμματος TRACES

 

 

Η 2η επίσημη συνάντηση της Κοινής Ομάδας Διαχείρισης του έργου Traces - “TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem” (Διακρατικός Επιταχυντής για ένα Πολιτιστικό και Δημιουργικό Οικοσύστημα), συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020 και συγκεκριμένα υπό τον ΆξοναΠροτεραιότητας 1 – ΚαινοτομίακαιΑνταγωνιστικότητα, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, 19 & 20 Δεκεμβρίου, στον χώρο συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «ΑΣΤΗΡ»

Στην συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο του ΣαλέντοΤμήμα Διοίκησης και Οικονομικών που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος το υέργου, τοΤεχνολογικόΠάρκο Technopolis του Μπάρι και  ο Σύλλογος Συνεργατών Δημιουργικότητας της  Απουλίας από την Ιταλική πλευρά, ενώ από την Ελληνική πλευρά εκπρόσωποι της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργαζόμενο ιΕταίροι είναι τοE NCATC – Ευρωπαϊκό Δίκτυο στην Πολιτιστική Διαχείριση και Πολιτική και το Ίδρυμαγια Ηθική Χρηματοδότηση.

Τοέργο TRACES εστιάζεισ τιςπολιτιστικές και δημιουργικές μίκρο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  (CC MSMEs) στην Περιφέρειατης Απουλίας καιστην Περιφέρειατης Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται στις κοινές προκλήσεις για τη νπροώθηση της δημιουργικής επιχειρηματικότητας σαν ένας σημαντικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς.

Στόχος του προγράμματος TRACES είναι η ανάπτυξη μιας δημιουργικής πλατφόρμας Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, όπου οι δημιουργοί θα μπορούν να διαμοιράζουν υπηρεσίες μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Το έργο θα αναπτύξει και θα υλοποιήσει δέκα (10) Τοπικά Εργαστήρια Καλλιτεχνών, πέντε (5) στην Περιφέρεια της Απουλίας και πέντε (5) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε υφιστάμενους χώρους που θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το Μοντέλο Αστικού Εργαστηρίου της Απουλίας, για την προσφορά συνεργασίας και διατομεακών υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια των δράσεων του έργου, θα οργανωθεί η πρώτη εμπορική έκθεση δημιουργικής επιχειρηματικότητας, σαν ένα διετές γεγονός, όπου δημιουργοί, επιχειρηματίες και ενδιαφερόμενοι φορείς θα εμπλακούν σε ένα επιχειρηματικό ταξίδι στο δίκτυο της Απουλίας και της Ελλάδας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις και καταγραφή της μέχρι τώρα εξέλιξης και υλοποίησης των δράσεων του έργου, σχεδιασμός της μεθοδολογίας υλοποίησης των επερχόμενων δράσεων, καθορισμός των επερχόμενων συναντήσεων του εταιρικού σχήματος καθώς και καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων και των σχετιζόμενων προτάσεων για τους τρόπους βέλτιστης αντιμετώπισης τους.

 

Το πρόγραμμα Ελλάδας – Ιταλίας είναι ένα Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας που σκοπεύει να βοηθήσει τους δημόσιους φορείς και τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και ποιοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέα πολιτική, προϊόντα και υπηρεσίες, με τον τελικό σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε ένα πλήθος πεδίων όπως η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγρο-διατροφή και οι πολιτιστικές και οι δημιουργικές βιομηχανίες. 

Το πρόγραμμα  Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία στοχεύει να λάβει την μέγιστη απόδοση από τα 123 εκ. ΕΥΡΩ , χρηματοδοτούμενα με 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και με 15% από την Εθνική Συμμετοχή των 2 κρατών – μελών.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή