ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
06/12/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 1Η ΦΑΣΗ – ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ και ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Ø       ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ καταχώρησης επωνυμίας που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου για το δικαίωμα χρήσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου Ø       Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής και εργασία ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (για αλλοδαπούς εκτός χωρών της Ε.Ε.)
Ø       Κόστος προεγγραφής – καταχώρησης επωνυμίας: 15€    

* Εάν δεν γίνει η έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ εντός 2 μηνών, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί.
 

2Η ΦΑΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥΠροσκομίζoνται στο Μητρώο του Επιμελητηρίου:
Ø       ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Τμήμα Μητρώου) όπου ανήκει η επιχείρηση (σε φωτοτυπία)

Ø     ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ή/και ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ που απαιτείται να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων.

Ø       Κόστος εγγραφής ετήσια συνδρομή : 30,72€

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή