ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
08/12/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

  • ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου για το δικαίωμα χρήσης - προέγκρισης επωνυμίας.
  • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ του Συνεταιρισμού το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί για έγκριση και καταχώρηση στα Μητρώα Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του και στη συνέχεια
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ (Τμήμα Μητρώου) όπου ανήκει η επιχείρηση (σε φωτοτυπία)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής και εργασία ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (για αλλοδαπούς εκτός χωρών της Ε.Ε.) .

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή