ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Β2Β ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ MENTORING ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» στα πλαίσια του έργου «PitStop» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020»
05/02/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

 

«Το Επιμελητήριο Αχαΐας, καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλουν φάκελο προσφοράς στα πλαίσια του Πρόχειρου Διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Β2Β ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ MENTORINGΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» για την υλοποίηση του έργου PITSTOPπου χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – InterregGreeceItaly 2014-2020». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών «διοργάνωσης, σχεδιασμού και διεξαγωγής Β2Β εκδήλωσης και εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής τύπου Mentoring σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» τα οποία θα απευθύνονται σε επαγγελματίες ή μη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Κατασκευαστικό Τομέα. Προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επισυναπτόμενη πρόσκληση , έως και Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DiakiryxiWP4WP5-Pitstop_FINAL_F1242.docx