ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»
05/02/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

«Το Επιμελητήριο Αχαΐας, προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν φάκελο προσφοράς στα πλαίσια του Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών ««Παροχή Υπηρεσιών Για την Παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Καρναβαλιού της Πάτρας, με βάση το παραγόμενο προϊόν και υπηρεσίες του έργου» για την υλοποίηση του έργου SPARC«Δημιουργικοί κόμβοι με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της Αξιοποίησης Πόρων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – InterregGreeceItaly 2014-2020». Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η παραγωγή ενός περιγραφικού ντοκιμαντέρ με μη εμπορικό σκοπό αλλά διαθέσιμο για ανοιχτή χρήση (openaccess) μέσω του οποίου θα αναδεικνύονται όλα τα επαγγέλματα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον θεσμό του Πατρινού Καρναβαλιού. Προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 19/02/2020 και ώρα 12.00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής) σεσφραγισμένο κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ProsklisiSPARCD434Documentary_final_F9148.docx