ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιοποίησης αρχείων σχετικών με το Καρναβάλι της Πάτρας, ως μοναδικής ψηφιακής συλλογής» (SPARC) συλλογής» (SPARC)
17/02/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

 

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν φάκελο προσφοράς στα πλαίσια της Διακήρυξης για υποβολή φακέλου προσφορών «Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιοποίησης αρχείων σχετικών με το Καρναβάλι της Πάτρας, ως μοναδικής ψηφιακής συλλογής» για την υλοποίηση του έργου SPARC«Δημιουργικοί κόμβοι με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της Αξιοποίησης Πόρων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – InterregGreeceItaly 2014-2020». Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης θα είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών «παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιοποίησης αρχείων σχετικών με το Καρναβάλι της Πάτρας, ως μοναδικής ψηφιακής συλλογής». Αφορά ουσιαστικά στην παραγωγή και ψηφιοποίηση διαθέσιμου πολιτιστικού υλικού από το Καρναβάλι της Πάτρας καθώς και στην δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την προβολή του προαναφερθέντος υλικού, ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τόσο την επισκεψιμότητα του Δημιουργικού Κόμβου Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας που θα αναπτυχθεί στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων της Πάτρας αλλά και τις τοπικές οικονομίες όσο και τις συνεργασίες μεταξύ των δύο περιοχών (Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρειας Απουλίας στην Ιταλία) και την διασφάλιση της Πολιτιστικής τους Κληρονομιάς. 

Προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 06/03/2020 και ώρα 12.00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής) σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης.

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
TefchosDiakiryxis_SPARC_D4_F23075_F23043.3.5.Digitization.docx