ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ - Για τη στελέχωση του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Ατόμων Με Νοητική Υστέρηση ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’ και των δομών αυτού.
21/02/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ

 

Για τη στελέχωση του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Ατόμων Με Νοητική Υστέρηση  ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’ και των δομών αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ενός έτους (δοκιμαστική περίοδος)  με δυνατότητα ανανέωσης να υποβάλλουν αίτηση με δικαιολογητικά και Βιογραφικό Σημείωμα.

·         Θέση Διευθυντού /ντριας  πλήρους απασχόλησης,  κάτοχο πτυχίου  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης   ( ΠΕ)  ημεδαπής  ή  τίτλου αλλοδαπής, αναγνωρισμένου  ως προς την ισοτιμία από τον  ΔΟΑΤΑΠ, κατά προτίμηση με προσόντα:

Ø    Διοικητική εργασιακή εμπειρία σε παρεμφερή θέση και ιδιαίτερα εμπειρία στον χώρο της Ειδικής Αγωγής.

Ø    Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Τομεακών Προγραμμάτων.

Ø         Άριστη γνώση της Αγγλικής. Περαιτέρω γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.

Ø    Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει εξειδίκευση σε σχετική επαγγελματική ή εκπαιδευτική ενασχόληση (σεμινάρια κλπ).

και με δυνατότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του αντικειμένου, ως αυτές περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος διατίθεται στη Γραμματεία του Κέντρου.

Τυχόν πρόσθετα προσόντα και ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο Ίδρυμα θα εκτιμηθούν αναλόγως.

Σημειώνεται, ότι θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Θα προηγηθεί συνέντευξη με τους ενδιαφερομένους.

Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα επικυρωμένα δικαιολογητικά- τίτλους σπουδών  θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών μέχρι  την Τρίτη    03 Μαρτίου 2020 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 08:00 – 14:00 . Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει παραληφθεί από το Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

 

Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού με βάση την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΕΕ 2016/679 GDPR, Νόμος 4579/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimna-patras.gr

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή