ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ για την υλοποίηση του έργου MedSt@rts του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020
10/06/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών, να καταθέσουν εντός δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την προσφορά τους για την προμήθεια «Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή» συνολικής αξίας έως 10.400,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων,

 

ολες οι λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1_F13844.TelikiprosklisiOrkotosMedStrts.docx