ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Περίληψη προκήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων
22/07/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

 

 

 

Η  Υπηρεσία  Πολιτικής  Αεροπορίας  προκηρύσσει  δημόσιο  πλειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές,   για  την  εκμίσθωση  χώρου   προς  άσκηση  και  εκμετάλλευση  του  δικαιώματος  λειτουργίας    γραφείου  ενοικίασης    Ε.Ι.Χ.  αυτοκινήτων  στον Κρατικό   Αερολιμένα   Αράξου   (  ΚΑΑΞ  ),   για  τρία  ( 3 )  χρόνια, σύμφωνα με την Κ.Γ./Δ11/Γ 23572 / 17-07-2020  Προκήρυξη.

 

Ο  Διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στα  γραφεία  της   Υ.Π.Α.   στον   Κρατικό   Αερολιμένα   Αράξου  την    07 – 08 – 2020,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  από  10.30   έως   11.00  π.μ.  από  την  με  αρ. πρωτ.   ΓΔΑΜ / ΚΑΑΞ  ΥΠ 3636 / 10 – 01 – 2020  συγκροτηθείσα  σχετική  επιτροπή.

 

 Διευκρινήσεις  σχετικά  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  αντίγραφα  αυτής  θα  παρέχονται  από  το  Τμήμα  Οικονομικών  Εκμεταλλεύσεων  και  Προσόδων  ( Γ΄)   της   Διεύθυνσης Οικονομικού και  Εφοδιασμού  ( Δ 11 )   Πύργος Ελέγχου Πρώην Ανατολικού κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Συγκρότημα ΚΕΠΑΘΜ,  Ελληνικό 16777, τηλ. 2108916271,  από  ώρα   09.00 π.μ. έως 14.00μ.μ., (απαιτείται έκδοση ειδικής άδειας εισόδου επισκέπτη).

 

 

 

 

                                               

 

 

                                                                                                                        Ο

                                                                                                            Αερολιμενάρχης

 

 

 

                                                                                                      Γεώργ. Ανδρ. Γκουβίτσας

 

 

                                                                                                             

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή