ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ » του CREATIVE@HUBS
23/02/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

interreg-creative_F22564.jpg

 

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει μέσω Προγραμματικής Σύμβασης  ως φορέας υλοποίησης στο έργο που είναι εταίρος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ονομάζεται «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/ Holistic networking of creative industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs» τουπρογράμματος InterregGreece - Italy 2014-2020,  το οποίο εγκρίθηκε στη 1η πρόσκληση του Προγράμματος InterregV-AΕλλάδα – Ιταλία 2014-2020 για τα Στρατηγικά Έργα, υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 1 .

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και βάσει των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί, το Επιμελητήριο Αχαΐας καλείται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, την παροχή  υποστηρικτικών υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού διαδικτυακών σεμιναρίων με προσδιορισμένη στόχευση (θεματικές ενότητες) και συμβατότητα, για χρήση μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης (e-platform) η οποία αναπτύσσεται από φορείς του έργου, για την υλοποίηση του έργου CREATIVE@HUBS. Ο γενικότερος σκοπός του διαδραστικού υλικού που θα αναπτυχθεί είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους μια σειρά από έννοιες, τεχνικές και στρατηγικές σχετικές με τη δημιουργικότητα που μπορούν να βοηθήσουν σε πραγματικά θέματα πολιτιστικής επιχειρηματικότητας ώστε να μπορέσουν να λύσουν προβλήματα, να ξεπεράσουν εμπόδια, να λαμβάνουν αποφάσεις, να καταστρώσουν επιχειρηματικά σχέδια, να παράξουν νέες ιδέες και να αποκτήσουν επαγγελματική αυτοπεποίθηση.

 

Προθεσμία Υποβολης προσφορών: 09/03/2021 ηλεκτρονικά όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση (δείτε τo επισυναπτόμενo).

 

 

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PROSKLHSHCREATIVEHUBS_SEMINARIA_KHMDHS_F23357.pdf