ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «Οικονομικής Διαχείρισης» στo πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020
21/04/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού καιοικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών «οικονομικής διαχείρισης» του έργου «INTECMED – Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean».

 

Η σύμβαση ορίζεται στα πλαίσια του έργου «INTECMED – Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 10/05/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί στην έδρα της υπηρεσίας μας (Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, Πάτρα, 1ος όροφος) την Δευτέρα 10/05/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

 

...για λεπτομέρειες δείτο το επισυναπτόμενο!

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
FinancialManager_Tender21042021pc_F890.pdf