ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στo πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020
29/07/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών «Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή» του έργου «INTECMED – Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean».

Η σύμβαση ορίζεται στα πλαίσια του έργου «INTECMED – Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 10/08/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί στην έδρα της υπηρεσίας μας (Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, Πάτρα, 1ος όροφος) την Τρίτη 10/08/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

δείτε το επισυναπτόμενο

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1_F14062.TelikiprosklisiOrkotosIntecmed_final.docx