ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΜΕ 2/2021 για τη σύναψη μίσθωσης έργου, στα πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020
21/09/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

INTECMED_LOGO_F29587.jpg

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού καιοικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την «Διαχείριση του Έργου (ProjectManagement)» του έργου «INTECMEDIncubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean».

Η σύμβαση ορίζεται στα πλαίσια του έργου «INTECMED – Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αίτησης είναι η Παρασκευή, 01/10/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αίτησης θα διενεργηθεί στην έδρα της υπηρεσίας μας (Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, Πάτρα, 1ος όροφος) την Παρασκευή, 01/10/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

δείτε τα επισυναπτόμενα για λεπτομέρειες.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Anakoinosi_Intecmed_SME_2-PM_F10258.docx
SME_F17143.2.2021-AITISI.doc