ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECONAUTINET
13/06/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%93%CE%A8%CE%A5469%CE%97%CE%9B%CE%92-%CE%9B%CE%91%CE%98

Για λήψη του εγγράφου της πράξης

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A8%CE%A5469%CE%97%CE%9B%CE%92-%CE%9B%CE%91%CE%98

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή