ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AGROINNOECO (ΑΔΑ: 7ΣΠΣ469ΗΛΒ-7ΑΕ)
13/06/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A3%CE%A0%CE%A3469%CE%97%CE%9B%CE%92-7%CE%91%CE%95

 

Για λήψη του εγγράφου της πράξης

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A3%CE%A0%CE%A3469%CE%97%CE%9B%CE%92-7%CE%91%CE%95

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή