ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για: Το σχεδιασμό συστήματος διαχείρισης του έργου, το σχεδιασμό πλάνου επικοινωνίας του έργου και την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης περιβάλλοντος της Δημιουργικής Βιομηχανίας (με έμφαση στο Πατρινό Καρναβάλι) στη Δυτική Ελλάδα για την υλοποίηση του έργου “SPARC – Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets” του Προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020
04/10/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ανοίξτε τα επισυναπτόμενα...

Πληροφορούμε τους υποψήφιους αναδόχους ότι λόγω ανωτέρας βίας η επιτροπή διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για: Το σχεδιασμό συστήματος διαχείρισης του έργου, το σχεδιασμό πλάνου επικοινωνίας του έργου και την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης περιβάλλοντος της Δημιουργικής Βιομηχανίας (με έμφαση στο Πατρινό Καρναβάλι) στη Δυτική Ελλάδα για την υλοποίηση του έργου “SPARC”, θα συνέλθει στις 25/10 και ώρα 14.00.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 16/10/2018 και ώρα 12.00.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
SPARC_diakirixi_synoptikosAfinal-Perilipsi_F12723.DOCX
SPARC_diakirixi_synoptikosAfinal_F12671.DOCX