ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

AGROINNOECO- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
28/11/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για την υλοποίηση του έργου AGROINNOECO του Προγράμματος Interreg Balkan Med 2014-2020. Το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες μεταξύ των, να καταθέσουν έως την Τρίτη 4/12/2018 και ώρα 12.00μμ, σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την προσφορά τους για την παροχή «Υπηρεσιών παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων & υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες» συνολικής αξίας έως 22.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
AGROINNOECO_F10514.DOCX
AGROINNOECO_F10622.PDF