ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου TRACES του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020
21/02/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ανοιξτε το επισυναπτόμενο!

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Prosklisi_promotion_disseminationmaterialTRACES_F8554.docx