ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PITSTOP για την υλοποίηση του έργου PIT STOP του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020
04/04/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την προσφορά τους για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης εξοπλισμού σκίασης ως τμήμα της δράσης Δημιουργία του εργαστηρίου PIT STOP, αξίας 1.736,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τα ακόλουθα.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Innovation Pathways  for Urban development» και ακρωνύμιο – PIT STOP, το οποίο εγκρίθηκε στη 1η πρόσκληση του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Innovation and Competitiveness”, Ειδικό Στόχο 1.2 – “Supporting the incubation of innovative specialized micro and small enterprises in thematic sectors of interest to the Programme Area”.

ανοίξτε τα επισυναπτόμενα!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PITSTOPD451PITSTOPSkiasi_v2_F8058.docx