ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Οδηγός επιχειρήσεων για τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)
26/04/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης για τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δημιούργησε έναν χρηστικό οδηγό για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και τίθενται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018.

Ο αναλυτικός αυτός οδηγός δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντιληφθούν τις υποχρεώσεις τους στην διαδικασία συμμόρφωσης τους με τον νέο Γενικό Κανονισμό.

Ακόμη, ο οδηγός αυτός περιγράφει και τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, τα οποία απορρέουν από τον νέο Κανονισμό και τα οποία είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους πελάτες τους.

Σε τι εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ);

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ρυθμίζει την επεξεργασία απόάτομο, εταιρεία ή οργανισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούνάτομα στην ΕΕ.

Δεν υπάγεται σε αυτόν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποθανόντων προσώπων ή νομικών προσώπων.

Οι κανόνες δεν εφαρμόζονται σε δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από ένα άτομο για αυστηρά προσωπικούς λόγους ή για δραστηριότητες που διενεργούνται κατ’ οίκον, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνδέονται με κάποια επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα. Όταν ένα άτομο χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ιδιωτικής σφαίρας, παραδείγματος χάρη για κοινωνικοπολιτιστικές ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, τότε το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων πρέπει να τηρείται.

Παραδείγματα

Πότε εφαρμόζεται ο κανονισμός: Μια εταιρεία με επαγγελματική εγκατάσταση στην ΕΕ παρέχει ταξιδιωτικές υπηρεσίες σε πελάτες που βρίσκονται στις χώρες της Βαλτικής και σε αυτό το πλαίσιο υποβάλλει σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων.

Πότε δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός: Ένα άτομο χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του βιβλίο διευθύνσεων για να προσκαλέσει φίλους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε μια γιορτή που διοργανώνει (εξαίρεση οικιακών δραστηριοτήτων).

Σε ποιους εφαρμόζεται η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) εφαρμόζεται:

α) σε κάθε εταιρεία ή οντότητα η οποία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός από τα υποκαταστήματά της που έχουν έδρα στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων ή

β) σε κάθε εταιρεία η οποία έχει έδρα εκτός της ΕΕ και προσφέρει αγαθά/υπηρεσίες (επί πληρωμή ή δωρεάν) ή παρακολουθεί τη συμπεριφορά φυσικών προσώπων στην ΕΕ. Εάν η εταιρεία σας είναι μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως περιγράφεται παραπάνω, πρέπει να συμμορφώνεστε με τον ΓΚΠΔ. Ωστόσο, εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν αποτελεί βασικό μέρος της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας και η δραστηριότητά σας δεν δημιουργεί κινδύνους για φυσικά πρόσωπα, τότε ορισμένες από τις υποχρεώσεις του ΓΚΠΔ δεν ισχύουν για εσάς [π.χ. ο διορισμός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ)]. Σημειώνεται ότι οι «βασικές δραστηριότητες» θα πρέπει να περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπου η επεξεργασία δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δραστηριότητας του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία.

Παραδείγματα:

Πότε εφαρμόζεται ο κανονισμός: Είστε μικρή εταιρεία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο με επαγγελματική εγκατάσταση που έχει έδρα εκτός της ΕΕ. Η εταιρεία σας απευθύνεται κυρίως σε ισπανόφωνα και πορτογαλόφωνα πανεπιστήμια στην ΕΕ. Προσφέρει δωρεάν συμβουλές σχετικά με διάφορα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, και οι φοιτητές χρειάζονται ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό σας στο διαδίκτυο. Η εταιρεία σας παρέχει το εν λόγω όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης αφού οι φοιτητές συμπληρώσουν μια φόρμα εγγραφής.

Πότε δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός: Η εταιρεία σας είναι πάροχος υπηρεσιών με έδρα εκτός της ΕΕ. Παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες εκτός της ΕΕ. Οι πελάτες της μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της όταν ταξιδεύουν σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Εφόσον η εταιρεία σας δεν απευθύνει ειδικά τις υπηρεσίες της σε φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ, δεν υπόκειται στους κανόνες του ΓΚΠΔ.

click στον σύνδεσμο https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_813.pdf

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή