ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    / ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - Σε συνέχεια της Έρευνας Αγοράς του Γραφείου μας, για το Κρασί και την Μπίρα -Ιανουάριος 2018- επικείμενη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας Ασύρτικου (ποσότητα 30.000 λίτρα ή 40.000 μπουκάλια 750 ml) από το σουηδικό Μονοπώλιο System Bolaget, εκδήλωση ενδιαφέροντος εισαγωγής κρασιού ποικιλίας Ασύρτικο,από τη σουηδική εισαγωγική εταιρεία VINO ΝΟVO.

. (20/02/2018)

περισσότερα »

Σύμφωνα με τον Νόμο 4497/2017 Αρθρο 78, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ζητά προσφορές για τα κάτωθι: α) Χαρτί Α4 (50 κυβώτια, 80γρ.) και β) ΚΛΑΣΕΡ (120 τεμάχια, χρώματος μπορντώ). Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως τις 10 Φεβρουαρίου, 2018 στο Οικονομικό Τμήμα ( για περισσότερες πληροφορίες, κ. Χ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ τηλ. 2610-277779 εσωτ. 23)

. (26/01/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: "Στρατηγική Μελέτη ανάδειξης του νέου επενδυτικού-αναπτυξιακού τοπίου της Αχαΐας μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών, λιμενικών και ενεργειακών κλπ έργων με παράλληλη ανάδειξη των νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής προς αξιοποίηση, με χρήση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών εργαλείων"

. (26/07/2017)

περισσότερα »

Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

. (17/05/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για το έργο: « Αποτύπωση στρατηγικής ανάδειξης της Πάτρας και του Αιγίου ως City Βreak προορισμών με παράλληλη ανάπτυξη : 1. Δυναμικού συστήματος για την στοχευμένη προσφορά ανάλογων ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων στην ελληνική ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. 2.Προσδιορισμός μεθοδολογικών εργαλείων παρακολούθησης και αναπροσαρμογής δράσεων για την αποτελεσματικότερη διείσδυση στην συγκεκριμένη τουριστική αγορά την επόμενη πενταετία»

. (01/03/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ, 3000 ΛΙΤΡΑ σε δύο διανομές - προσφορές δεκτές έως τις 10-1-2017.

. (03/01/2017)

περισσότερα »

Ανάρτηση προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υάλινου & λοιπού εργαστηριακού υλικού, για τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Πατρών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

. . (05/12/2016)

περισσότερα »

Προμήθεια ΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τα Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου...

δείτε το επισυναπτόμενο!..... (23/11/2016)

περισσότερα »

Ανάρτηση προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφίτη (εκτυπωτική μονάδα) φωτοτυπικού, για τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Πατρών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

. (17/11/2016)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.11/16) (04/11/2016)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων - Υλικών Σύναψης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίας Σίτισης Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων - Μεταναστών Κυψελοχωρίου Λάρισας (ΣΤΡΔΟ «ΖΩΓΑ»

. (19/10/2016)

περισσότερα »

Ανάρτηση προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Πατρών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

. (07/10/2016)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (26/09/2016)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (26/08/2016)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αριθ.195473/5493/25-7-2016 (09/08/2016)

περισσότερα »

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΕΩΝ - Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. πρώην Δήμου Παραλίας, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, δαπάνης 49.994,06 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, οικονομικού έτους 2016

. (14/07/2016)

περισσότερα »

διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών, προς κάλυψη ετήσιων αναγκών 117ΠΜ

. (05/04/2016)

περισσότερα »

περίληψη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης τετρακοσίων (400) προσφύγων-μεταναστών στην περιοχή της Μυρσίνης, Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης του Ν. Ηλείας, στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.

. (05/04/2016)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμό 01/16 με σφραγισμένες προσφορές για την “Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων 117ΠΜ & ΚΕΑΤ”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά φορά καθαρισμού

. (25/02/2016)

περισσότερα »

Το Επιμελητήριο Αχαΐας πρόκειται να προμηθευτεί για τις ανάγκες του 2016 τα παρακάτω είδη:

. (19/01/2016)

περισσότερα »

υπ’ αριθ. 1/2016 διακήρυξή , που αφορά ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο προμήθειας ελαστικών επισώτρων οχημάτων, μοτοσυκλετών, λεωφορείων, φορτηγών και ειδικών οχημάτων, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας

. (18/01/2016)

περισσότερα »

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του έργου - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σύμφωνα με τις απαίτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020

. (29/12/2015)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «GIFT 2.0 – Greece-Italy Facilities for Transport 2.0» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία» 2007-2013"

. (02/11/2015)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

. (14/10/2015)

περισσότερα »

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Διεξαγωγή σύνθετης μελέτης που αφορά τελική ανάλυση μεταφορικών αναγκών, προκαταρκτική μελέτη για κέντρο logictics φορτίων ελεγχόμενης θερμοκρασίας, και μελέτη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση και την παροχή των υπηρεσιών του κέντρου logistics» στα πλαίσια του “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013

. (04/09/2015)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΠ ΟΙΝΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ” ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ (ΕΚ) 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 555/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ»

. (29/07/2015)

περισσότερα »

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προώθηση ΠΟΠ Οίνων Αχαΐας σε Τρίτες Χώρες» του Προγράμματος “Προώθηση Οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής ” ΓΙΑ ΤΗΝ «Επικαιροποίηση μελετών αγορών προϊόντων»

    Προώθηση ΠΟΠ Οίνων Αχαΐας σε Τρίτες Χώρες         Αρ. Πρωτ.:1637   Πάτρα, 16 Ιουλίου 2015       Διευκρινίζουμε ότι στο τεύχος του διαγωνισμού για την «Επικαιροποίηση μελετών αγορών προϊόντων» του έργου “Προώθηση ΠΟΠ Οίνων Αχαΐας σε Τρίτες Χώρες” του Προγράμματος «Προώθηση Οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής»:   στη σελίδα 38, την ενότητα «Β.4.2 Απόρριψη προσφορών» διαγ..... (16/07/2015)

περισσότερα »

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

            Αρ. Πρωτ.: 1617   Πάτρα, 15 Ιουλίου 2015    Διευκρινίζουμε ότι στο τεύχος του διαγωνισμού για τη «Διοργάνωση εκδηλώσεων διάχυσης και τη παραγωγή προωθητικού υλικού» του έργου “GIFT2.0 – Greece – ItalyFacilitiesforTransport 2.0”, στη σελίδα 4 στο Τμήμα 3 «Προϋπολογισμός» εκ παραδρομής έχει αναφερθεί ότι «προϋπολογισμός του έργου για το σύνολο των ανωτέρω είναι το ποσό των 22.630,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.» ενώ ο πραγματικός προϋπολογισμός όπως καταδεικνύεται από τον ..... (15/07/2015)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διόρθωση της καταληκτικής ημερομηνίας σε 24 Ιουλίου 2015..... (14/07/2015)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

. (13/07/2015)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Επικαιροποίηση μελετών αγορών προϊόντων» - Πρόγραμμα: «Προώθηση Οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής»

. (07/07/2015)

περισσότερα »

η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔ ΔΕ) σας προσκαλεί να συμμετάσχετε με τις ιδέες σας, στο Διαγωνισμό Τουριστικών Προτάσεων που διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου ICE, έως τη Παρασκευή 5 Ιουνίου και ώρα 15.00 μμ.

. (15/05/2015)

περισσότερα »

Προκήρυξη από την Π.Δ.Ε. Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών και λιπαντικών για το 2015

. (07/05/2015)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “FOODING - Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013 ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

. (06/05/2015)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΠ ΟΙΝΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ” ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ (ΕΚ) 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 555/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4 ΚΑΙ 5»

. (06/05/2015)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΠ ΟΙΝΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ” ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ (ΕΚ) 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 555/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»

. (06/05/2015)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΠ ΟΙΝΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ” ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ (ΕΚ) 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 555/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

. (06/05/2015)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΠ ΟΙΝΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ” ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ (ΕΚ) 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 555/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΠ ΟΙΝΩΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ”

. (06/05/2015)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “FOODING - Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013 ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 10 ΒΙΝΤΕΟ

. (06/05/2015)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013 ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

. (06/05/2015)

περισσότερα »

Kατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία

. (29/04/2015)

περισσότερα »

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ύψους 905.000 Ευρώ. για την προμήθεια ειδών Τροφοδοσίας

. (23/10/2014)

περισσότερα »

Το Επιμελητήριο Αχαίας ενημερώνει τα μέλη του για την δυνατότητα συμμετοχής στο περίπτερο του ελληνοκινεζικού επιμελητήριου στην έκθεση ευρωπαικών προιόντων στο Πεκίνο με συμφέροντες όρους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ελληνοκινεζικό επιμελητήριο ή με την κα Νόρα Νικολοπούλου, γραφείο Τεκμηρίωσης – Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων του Επιμελητηρίου Αχαίας 2610 277 779 (11)

Το Επιμελητήριο Αχαίας ενημερώνει τα μέλη του για την δυνατότητα συμμετοχής στο περίπτερο του ελληνοκινεζικού επιμελητήριου στην έκθεση ευρωπαικών προιόντων στο Πεκίνο με συμφέροντες όρους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ελληνοκινεζικό επιμελητήριο ή με την κα Νόρα Νικολοπούλου, γραφείο Τεκμηρίωσης – Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων του Επιμελητηρίου Αχαίας 2610 277 779 (11)   ΕΠΕΙΓΟΝ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩ..... (01/10/2014)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για μετάταξη υπαλλήλων στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

. (18/09/2014)

περισσότερα »

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών αρτοτροφοδοσίας

. (01/09/2014)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΟΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ, ΕΝΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΑΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗς ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΟ

. (01/09/2014)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Πελ/νήσου, για το έτος 2014.

. (21/05/2014)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι για προμήθεια ΤΟΝΕΡ και ΜΕΛΑΝΙΩΝ...

. (12/05/2014)

περισσότερα »

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ - για συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου, φυτών και δένδρων στον περιβάλλοντα χώρο των ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ και ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

. (08/04/2014)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΧΥΜΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ στο ΚΨΜ του Στρατοπέδου "ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ" στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ημερομηνία διαγωνισμού - 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 και ώρα 9.00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο τηλέφωνο 26310-22221 ( ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ )..... (02/04/2014)

περισσότερα »

Περίληψη Προκήρυξης Αριθμός Προκήρυξης: 01/592-20.01.14 Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με Κριτήριο Κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα Προσφορά Το Επιμελητήριο Ευβοίας ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην Χαλκίδα οδός Ελ. Βενιζέλου 12 προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης και Συντονισμού δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος Προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, ΚΙΝΑ & ΕΛΒΕΤΙΑ).

. (07/02/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια & Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών & Λογισμικού στα πλαίσια της πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας»

. (14/11/2013)

περισσότερα »

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το έργο: «Συμπληρωματικά Έργα Υποδομής στον Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών: ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «Εξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών»

.. (17/10/2013)

περισσότερα »

ΣΕΤΤΗΛ ( Πύργος ) - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναψυκτικών, Μπύρας, Χυμών, Νερού και Ροφημάτων γαι τις ανάγκες του ΚΨΜ - στις 22/10/2013 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της ΣΕΤΤΗΛ στο Πύργο -Πληροφορίες στα Τηλέφωνα 26210-25506 κ' 7, εσωτερικό 6140

(16/10/2013)

περισσότερα »

ΣΕΤΗΛ (Πύργος) - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της ΣΕΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο 26210-25506,7 Εσωτερικό 6140

(08/10/2013)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων ξυλουργικών εργασιών

Ημερομηνία - 9/10/2013 και ώρες παραλαβής προσφορών 10.30 - 11.00 π.μ.Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 14.987,55€Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμήπληροφορίες στην κ. Μ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ στο τηλέφωνο 2610-966243..... (01/10/2013)

περισσότερα »

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΑΧΑϊΑΣ - Ανοικτός διαγωνισμός για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊας

Ημερομηνία διαγωνισμού 15-10-2013 και ώρα 11:00 - ΕΡΜΟΥ 15, Ε' ΟΡΟΦΟΣ κριτήριο κατακύρωσης η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.πληροφορίες στον Υπαστ. Α' ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ τηλ, 2610-695243..... (26/09/2013)

περισσότερα »

ITYE - Διεθνής διαγωνισμός με τίτλο, "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ- ΣΙΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2610-960300ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 349.999,99 ΕΥΡΩ.ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22/10/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.30 στο κτίριο 'Δ. ΜΑΡΙΤΣΑΣ', Ν. Καζαντζάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ υπόψη Δ. ΚΑΡΑϊΣΚΑΚΗ.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22/10/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00 ..... (16/09/2013)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή ανά είδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 για λεπτομέρειες ανοίξτε τα επισυναπτόμενο έγγραφο........ (06/09/2013)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός με τίτλο " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

προϋπολογισμός 855.900,00 ΕΥΡΩπροσφορές έως και τις 15-10-2013 και ώρα 11.00 π.μ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Αναστ. Δημογεροντάκη τηλ. 2613-613129 και στο http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis.html..... (28/08/2013)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια 2 κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΚΙΜ)

 προϋπολογισμός, 492.000,00€ - Ημ/νία διαγωνισμού, 26/9/2013 και ώρα 10.30 π.μ. ( Παντανάσσης 17, 1ος Οροφος ) - Πληροφορίες, κ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ - 2610.066309..... (02/08/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ για α) Περισυλλογή αδέσποτων ζώων β) Πάρκινγκ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ και γ) Κυλικείο ΡΟΪΤΙΚΩΝ

ανοίξτε τα ςπισυναπτόμενα έγγραφα για λεπτομέρειες!!!..... (25/07/2013)

περισσότερα »

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ανάδειξη προμηθευτή ειδών κυλικείου για το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. Ημ/νία διαγωνισμού 16 Ιουλίου 2013 και ώρα 09:00. Πληροφορίες στο 26310-22221, ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

   ..... (11/07/2013)

περισσότερα »

Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν ενενήντα οχτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 198.000) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια Αναλωσίμων» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά ομάδα.

. (03/07/2013)

περισσότερα »

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ κ' ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" - Ανοικτός Διαγωνισμός για "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ και ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ του ΙΤΥΕ Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Ετους 2013-14"

. (28/05/2013)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - Δημόσιοι ανοικτοί διαγωνισμοί για α) Προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ και β) Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

. (23/05/2013)

περισσότερα »

Π.Δ.Ε. - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για "Ανάδειξη μειοδοτών για την προμήθεια εντομοκτόνου δακοκτονίας και ελκυστικών ουσιών"

' (22/05/2013)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

. (15/05/2013)

περισσότερα »

Διαγωνισμός του Ι.Τ.Υ.Ε για " Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ σχολικού έτους 2013-2014" συνολικής δαπάνης €987.148,50

 προσφορές δεκτές έως τις 4/6/2013 και ώρα 12.00αποσφράγιση προσφορών έως τις 4/6/2013 και ώρα 13.00πληροφορίες στο τηλ. 2610-960300 ( κ. ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΣ ), www.cti.gr και στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" ..... (17/04/2013)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ - Ανοικτός Διαγωνισμός για "Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Πλατφόρμας iWesternGr.

 Προϋπολογισμός έργου - €330.748,00 με Φ.Π.Α.Προθεσμία κατάθεσης προσφορών έως την Τρίτη 14 Μαϊου 2013 και ώρα 10.00 Π.Μ.Αποσφράγιση προσφορών την Τρίτη 14 Μαϊου 2013 και ώρα 11.00 Π.Μ.πληροφορίες στο 2613-613129 ( κα. ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ) και στην ιστοσελίδαhttp://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis.html ..... (10/04/2013)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ.

 Προϋπολογισμός 1.714.670,00 ΕυρώΗμ/νία Διαγωνισμού, 20/05/2013 και ώρα 10.00 π.μ. Πληροφορίες κ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ στο τηλ. 2613-600123 και στη ιστοσελίδα www.apd-depin.gov.gr..... (09/04/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΟΝΤΟΝΙΑΣ - από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

 Οι προσφορές ( τεχνικές και οικονομικές ) θα πρέπει να έχουν φθάσει στην υπηρεσία το αργότερο έως τις 7/5/2013.Για πληροφορίεςκαι διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2610-453995 και 2610-427891..... (09/04/2013)

περισσότερα »

KETX (Πάτρα ) διαγωνισμοί για προμήθεια " ΕΙΔΩΝ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ-ΠΙΤΑΣ" και "ΠΑΓΩΤΩΝ" για τις ανάγκες του ΚΕΤΧ και της ΛΑΦ Πατρών.

. (20/03/2013)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια Θερμογραφικού χαρτιού ή χαρτονιού, κωδικός CPV 22993300-0

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας και τελικής επιλογής του προμηθευτή είναι η   χαμηλότερη τιμή    Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.159,42€  συμπ.ΦΠΑ  ( ΚΑΕ 1311) Η ισχύς της  συμβάσεως  θα είναι από  την  ημερομηνία υπογραφής της   και  για ένα (1) έτος .Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  20 Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ. από αρμόδια επιτροπή στο Νοσοκομείο.Κατάθεση προσφορών στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 19 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη  και  ώρα  14:00 μ.μ.Οι προσφορές υποβά..... (28/02/2013)

περισσότερα »

H ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτών διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων καθαρισμού των χώρων των αεροδρομίων ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ κ' ΚΕΡΚΥΡΑΣ στις 14-03-2013 στα γραφεία της Υπηρεσίας (βασ. Γεωργίου 1, ΕΛΛΗΝΙΚΟ)

 περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στο www.ypa.gr & www.heaa.gr καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://diavgeia.gov.gr  - (αριθμός ΑΔΑ: ΒΕΦ81-ΒΧ3) και (αριθμός ΑΔΑ: ΒΕΦ81-1P0)..... (11/02/2013)

περισσότερα »

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ανακοινώνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση καθαρισμού των κτιρίων των ΕΛΤΑ στη Δυτική Ελλάδα.

 Hμερομηνία διαγωνισμού 20.02.2013 και ώρα 10.00 - 12.00 π.μ. στα γραφεία των ΕΛΤΑ (Ζαϊμη 23, ΠΑΤΡΑ).Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00 -13.00) στο τηλ. 2610-270029, 2610-270176 (Ζαϊμη 23, ΠΑΤΡΑ).Προύπολογισμός για 9 μήνες το 2013: 273.700,00 EURO..... (08/02/2013)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, για την απ’ ευθείας ανάθεση σε Συνεργείο Καθαρισμών, της παροχής της υπηρεσίας του καθαρισμού των γραφείων στην Πάτρα, του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.

. (05/02/2013)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.

. (30/01/2013)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜEIO ΠΑΤΡΩΝ - "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" : Διακήρυξη Προμηθειών.

. (21/01/2013)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Τροφοδοσίας 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης (Αεροδρόμιο Τρίπολης)...

1.Σας πληροφορούμε ότι η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (Αεροδρόμιο > Τρίπολης), πρόκειται να εξετάσει την προμήθεια των ακόλουθων ειδών > τροφοδοσίας για κάλυψη τριμηνιαίων αναγκών της, σύμφωνα με τις > αντίστοιχες συνημμένες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος-διακηρύξεις > πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών:>> α. Δεκαεπτά (17) τόνων νωπής αποφλοιωμένης πατάτας, προϋπολογισθείσας > δαπάνης ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (7.650,00) πλέον > ΦΠΑ (ως πρόσκ..... (16/01/2013)

περισσότερα »

ΣΕΤΤΗΛ (Πύργος) - πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για το συσσίτιο των Οπλιτών της Σχολής.

. (03/01/2013)

περισσότερα »

Ανοικτός Διαγωνισμός για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΤΥΕ"

Προϋπολογισμός έργου, 185.000,00 πλέον Φ.Π.Α.Προσφορές έως την 8/1/2013 και ώρα 12.00 π.μ.Πληροφορίες στο 210-3222135 ( Λουλάκη Χρύσα ) και στο http://www.cti.gr/news  ..... (26/11/2012)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Προϋπολογισμμός έργου: €229.400,00 συμπερ. Φ.Π.Α. 23%Προθεσμία προσφορών: 07/12/2012 και ώρα 10.00 π.μ.Ημ/νία Διαγωνισμού: 07/12/2012 και ώρα 11.00 π.μ.Πληροφορίες: K ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ τηλ. 2613-613641Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο www.pde.gov.gr..... (31/10/2012)

περισσότερα »

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» για το Νομό Αχαΐας, θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58 - Πάτρα), την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 18:00, με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, επιχειρήσεων και φορέων για το περιεχόμενο της Προκήρυξης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στελέχη της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. θα παρουσιάσουν αναλυτικά το περιεχόμενο της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER, τους όρους και προϋποθέσεις επιλογής - ένταξης και υλοποίησης έργων και θα απαντήσουν σε ερωτήματα ενδιαφερομένων, ενώ θα διανεμηθεί και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη 2η Προκήρυξη.Γενικά στοιχεία για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADERΗ περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος αφορά τους τρεις παραλιακούς Δήμους του Νομού (Δήμοι Πατρέων, Δυ..... (19/10/2012)

περισσότερα »

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού γραφείων και κοινόχρηστων χώρων για ένα έτος.

Hμερομηνία διαγωνισμού, 16-10-2012 και ώρα 11:00Τόπος διαγωνισμού : ΕΡΜΟΥ 95, Β' ΟΡΟΦΟΣ.Προϋπολογισμός : €96.000,00 με Φ.Π.Α.Πληροφορίες :  Ανθ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. - τηλ. 2610-621357   ..... (09/10/2012)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για την προμήθεια α) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ -ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ) και β) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)

. (04/10/2012)

περισσότερα »

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ, για προμήθεια δύο Κινητων ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Προύπολογισμός - 492.000,00€ με Φ.Π.Α.Ημερομηνία Διαγωνισμού 31/10/2012 και ώρα 10.30π.μ.Πληροφορίες - Α. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ τηλ. 2610-966309 και akatri@patras.gr..... (25/09/2012)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεντόρων Επιχειρηματικότητας - H Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (MOKE) του ΤΕΙ Πάτρας αποτελεί δομή που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013). Έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο μεντόρων με σκοπό την καθοδήγηση των φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας και επιθυμεί να το διευρύνει.

. (19/09/2012)

περισσότερα »

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.95/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

. (19/09/2012)

περισσότερα »

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει σύμφωνα με την αρ. 6588/21-07-2011 ΚΥΑ των Υπουργείων Υ.Υ. & Κ.Α. και Οικονομικών, με την οποία εντάχθηκε το υπό προμήθεια είδος στο ΠΠΥΥ 2011 (ΦΕΚ 1650/τ.Β/ 25-07-2011),τις υπ΄αριθμ.26/19-10-2011, 9/26-4-2012 & 19/24-8-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου , Α΄ Επαναληπτικό Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) Καρδιογράφου Δωδεκάναλου, κωδικός CPV 33123230-9

. (12/09/2012)

περισσότερα »

ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ - μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ συνολικής δαπάνης 1.060.000,00€. Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.et.diavgeia.gov.gr/f/katastima_kratisis_patras. πληροφορίες στα τηλέφωνα 2610-647431,255,414

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ατις 5 Σεπτεμβρίου 2012,  και ώρα 10.30 π.μ. από τη αρμόδια πενταμελή επιτροπή, καταθέσεις φακέλων προσφορών εώς την προαναφερόμενη ημ/νία και ώρα 10.00 π.μ...... (23/08/2012)

περισσότερα »

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την 13.3/31-7-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου, διενεργεί ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WEBGIS – DSS»

Προϋπολογισμός : 102.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (02/08/2012)

περισσότερα »

Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» - Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία:  5/09/2012, Ημέρα :Τετάρτη   Ώρα:  10:00Προυπολογισμός  120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑΑρμόδιος Υπηρεσίας ΔιενέργειαςΗ κ.  Ανωγιάτη που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-227872   Fax: 2610-227896,όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00).  ..... (02/08/2012)

περισσότερα »

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" - Διαγωνισμός με τίτλο "Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2013-14, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"

Υποβολή προσφορών έως 25/09/2012 και ώρα 12.00.Αποσφράγιση προσφορών 25/09/2012 και ώρα 13.00.Ποϋπολογισμός €7.740.420,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.Πληροφορίες στο τηλ. 2610-960300..... (31/07/2012)

περισσότερα »

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - Ανοικτός διαγωνισμός με τίτλο " Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε φϋλλα και σε ρόλλους και χάρτου velvet εξωφύλλων για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων Σχολικού Ετους 2013-14"

Σχετικές πληροφορίες στο http://www.cti.gr/tendersή  ή στο τηλέφωνο 2610-960200 κ. Ελένη Γουρδούπη..... (30/07/2012)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών " ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ " - Διαγωνισμός για προμήθεια "Νη χημικών ιατρικών αναλωσίμων υλικών μιας χρήσης και αιματολογικών αναλωσίμων υλικών "

Ημ/νία διαγωνισμού, 29/8/2012 και ώρα 11.00 π.μ.Προύπολογισμός 100.000,00€Πληροφορίες στο Γραφείο Προμηθειών, τηλ, 2610-635141 ..... (19/07/2012)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ - ανοιχτός διαγωνισμός για τη "Μεταφορά Μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ερυμάνθου για το σχολικό έτος 2012-2013"

διαγωνισμός για τη "Μεταφορά Μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ερυμάνθου για το σχολικό έτος 2012-2013"Κριτήριο η χαμηλότερη τιμήπροϋπολογισμός 331.572,51€ Ημ/νία διεξαγωγής 09/08/2012 και ώρα 10.00 π.μ.Πληροφορίες στο τηλ. 26943-60329 κ. Ζγολάμπη Απόστολο..... (18/07/2012)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - υπηρεσίες ασφάλισης για ένα έτος

Υπηρεσίες ασφάλισης για ένα έτος, προϋπολογισμού 87.500,00€Ημ/νία Διαγωνισμού 21-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-2012 και ώρα 13.00Πληροφορίες κ. Ευστρ. Θεοδωρίτη στο τηλ. 25950-22245..... (18/07/2012)

περισσότερα »

Ενδιαφέρον για εισαγωγή προϊόντων και συνεργασίες με επιχειρήσεις της Τυνησίας

που συμμετείχαν στην Έκθεση MEDINDUSTRIE 2012. Επιπλέον, αποστέλλονται αιτήματα εταιριών που συμμετείχαν στην Έκθεση Carthage 2012 (Τύνιδα, 16-20/5/2012) (03/07/2012)

περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Πατρών ( Διογωνισμός )

Προμήθεια και εγκατάσταση  δικτυακού... (03/07/2012)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Διαγωνισμοί Προμηθειών

α) Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων  β) Αναλώσιμο Οφθαλμολογικό υλικό    (26/06/2012)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διαγωνισμός (22/06/2012)

περισσότερα »

KETX - Πάτρα ( Διαγωνισμός )

Τοποθέτηση "ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ (αναψυκτικών και σνακ )" για τις ανάγκες του ΚΕΤΧ.Ημ/νία διεξαγωγής διαγωνισμού, 21-06-2012 και ώρα 10.00 π.μ.Πληροφορίες στο τηλ. 2610-278903 (εσ. 6117)..... (07/06/2012)

περισσότερα »

Aνακοίνωση σχετικά με την πρακτική άσκηση, με τα νέα ποσά αποζημίωσης, των φοιτητών.

Nέα ανακοίνωση απο το Γραφείο Πρακτικής Ασκησης T.E.I. ΠΑΤΡΑΣ, σχετικά με την πρακτική άσκηση με τα νέα ποσά αποζημίωσης των φοιτητών...... (29/05/2012)

περισσότερα »

Προμήθεια υγρών Καυσίμων ( διαγωνισμός Αποκεντρ. Διοίκησης ΠΕΛΟΠ. - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ολες οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. www.apd-depin.gov.gr  ..... (28/05/2012)

περισσότερα »

KETEX - Διαγωνισμοί Τροφοδοσίας

. (22/05/2012)

περισσότερα »

Κ. Ο. Δήμου Πατρέων ( διαγωνισμός )

Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικοϋ. (18/05/2012)

περισσότερα »

Δ. ΠΑΤΡΕΩΝ - Κοιν. Οργανισμός ( Διαγωνισμός )

Για Γραφική Υλη και Υλικά Μηχανογράφησης. (10/05/2012)

περισσότερα »

IKA - Αιγίου ( διαγωνισμός )

Ανάθεση έργου καθαριότητος (09/05/2012)

περισσότερα »

Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Διαγωνισμός

Για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( τραπεζοκόμων - κουζίνας )Ημ/νία διαγωνισμού, 25-05-2012 και ώρα 11.00 π.μ. κατ'αθεση προσφορών έως τις 24-052012 και ώρα 14.30 στο  Πρωτόκολλο.προϋπολογισμός, 55.629,00€Για πληροφορίες στο τηλ. 2741361818-835 κ. Κουτσουδάκη και κ. Καριώτη, επίσης στο www.hospkorinthos.gr..... (07/05/2012)

περισσότερα »

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - διαγωνισμός προμηθειών

. (02/05/2012)

περισσότερα »

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ"

Διαγωνισμός για προμήθεια φίλτρων εργαστηριακών και παρά την κλίνη. (02/04/2012)

περισσότερα »

T.E.I. ΠΑΤΡΑΣ - Διαγωνισμός

για προμήθεια (26/03/2012)

περισσότερα »

2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

α) Διαγωνισμό για ανάδειξη προμηθευτή παγωτών στις 6-ΜΑΡΤΙΟΥ-2012 και ώρα 09:00β) Διαγωνισμό για ανάδειξη προμηθευτή χυμών, αναψυκτικών και εμφιαλωμένου νερού στις 6-ΜΑΡΤΙΟΥ-2012 και  ώρα 09:00Πληροφορίες στο τηλ. 26310-22221, ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ..... (16/02/2012)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΠΑΤΡΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

για την προμήθεια 24.500 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού. (09/02/2012)

περισσότερα »

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - Διαγωνισμός

Προμήθειας Καυσίμων. (08/02/2012)

περισσότερα »

I.T.Y.E. - Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού

για τη δημιουργία ψηφιακού σχολείου (03/02/2012)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - Διαγωνισμός

Προληπτική Συντήρηση Ψυκτικών Εγκαταστάσεων (17/01/2012)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Φυλακές Τίρυνθας (13/12/2011)

περισσότερα »

ΙΝΣΤΙΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ VELVET ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ"

Προϋπολογισμός 15..491.850,00€ με Ρ.Π.Α. - Ημ/νία προσφορών έως 04/01/2012 και ώρα 12.00. η πλήρης διακήρυξη βρίσκεται στον ιστότοπο www.cti.gr..... (03/11/2011)

περισσότερα »