ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   RSS 2.0 

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)

. (05/05/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 31.12.2016

Προς τους Ασφαλιστικούς ή Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές Συνδεδεμένους ή μη, των οποίων η ισχύς της ταυτότητας (αδείας), που τους έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο, λήγει την 31η.12.2016 (05/01/2017)

περισσότερα »

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕυτέρας 27 Ιουνίου και ώρα 7:30, θα συζητηθεί το φλέγον για την περιοχή μας, θέμα που αφορά την "Συνέχιση λειτουργίας του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικλης Ελλάδας".

. (24/06/2016)

περισσότερα »

Η εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» προγραμματίζει για την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου εκδήλωση προβληματισμού και γνώσης προσανατολισμένη στις έννοιες Ελπίδα, Φόβος, Διάψευση, Ευκαιρία.

θα πραγματοποιηθεί στο ξεν. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ (Ρ.Φεραίου 106 Πάτρα) (16/02/2016)

περισσότερα »

ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα προορίζεται για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 καθώς και για ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους. (28/08/2015)

περισσότερα »

Πρόσκληση Δωρεάν Συμμετοχής στην έκθεση για τις μεταφορές και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο Μόναχο, Transport Logistic (05-08 Μαΐου 2015)

Στην κορυφαία Διεθνή Έκθεση Μεταφορών και Εφοδιασμού Transport Logistic International Exhibition for Logistics, Mobility, IT and Supply Chain Management (04/05/2015)

περισσότερα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαϊας, συνεδρίασε την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες που καταβάλει το Επιμελητήριο, ώστε να αναδείξει την Αχαϊα ως κεντρικό τουριστικό προορισμό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει.

. (22/04/2015)

περισσότερα »

OΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ

Νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θέτει σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ,ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισηςμε έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας..... (18/12/2014)

περισσότερα »

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει  την έναρξη υλοποίησης προγράμματος προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης  επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών,  με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία».Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει σε 20.000.000 €.Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφ..... (03/01/2014)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2007-2013 - νέα καταληκτική ημερομηνία την 20η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 (αντί της αρχικής 23ης Δεκεμβρίου 2013).

. (18/12/2013)

περισσότερα »

Παρουσιάστηκε χθές στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) του ΑΞΟΝΑ 4 "Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER" την 3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΟΣ "Δεσμοί Ανάπτυξης της Αχαϊκης Γης"

. (29/11/2013)

περισσότερα »

Η «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΩΝ ΔΥΤΙΚΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝΝ ΝΗΣΩΝ» και ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»(ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προκήρυξε το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

. (30/08/2013)

περισσότερα »

ΥΠΑΝ: Χρηματοδότηση έως €200.000 για εξωστρέφεια - Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II) υποστηρίζει την εξωστρεφή και ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) προχωρεί σήμερα στην προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» με αρχικό ύψος προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) 30 εκ. Ευρώ.Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, σε συνέχεια της επιτυχούς προκήρυξης της προηγούμενης φάσης. Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη φάση (κύκλο) του προγράμματος έχουν ενταχθεί 746 επιχειρήσεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό..... (02/08/2013)

περισσότερα »

O.A.E.Δ. - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση"

. (17/07/2013)

περισσότερα »

Εξωστρέφεια ΙΙ - Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ & Εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης

To ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με προτεραιότητες, οι οποίες αφορούν την εξωστρέφεια, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ποιότητα, την τεχνολογία, την καινοτομία και το σεβασμό προς το περιβάλλον. Με ευκαιρία την προδημοσίευση  του προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ τo σεμινάριο ενημερώνει για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν μέσω του ΕΣΠΑ και αναλύει όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου παρουσιάζοντα..... (15/07/2013)

περισσότερα »

Πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για νέους στη Γερμανία

Νέοι από 18 έως 35 ετών θα μεταβούν από τον Αύγουστο μέχρι το Σεπτέμβριο στη Γερμανία, στο πλαίσιο του δυαδικού συστήματος για την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σπουδαστών σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς. (20/06/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ) 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

. (29/05/2013)

περισσότερα »

Ξεκινά σήμερα, το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, το οποίο προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικά δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο 50%.

Συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν δάνειο για κεφάλαιο κίνησης 4ετούς διάρκειας έως 300.000 ευρώ και δάνειο για επενδύσεις 5ετούς-10ετούς διάρκειας έως 800.000 ευρώ με επιτόκιο 4,5%. Το νέο ταμείο έχει διαθέσιμα 550 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από την συνεπένδυση μεταξύ του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) και τραπεζών και διαμορφώνεται στο 1:1.Δηλαδή 275 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή της ΕΤΕΑΝ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμ..... (09/05/2013)

περισσότερα »

Προκηρύξεις ΕΣΠΑ - Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας

. (23/04/2013)

περισσότερα »

Ο ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει του υποψήφιους Οεπενδυτές ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκήρυξε το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα».

. (18/04/2013)

περισσότερα »

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών - Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

. (15/04/2013)

περισσότερα »

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑ 3 του ΠΑΑ (τα παλιά ΟΠΑΑΧ). .

. (05/04/2013)

περισσότερα »

Executive Training Programme (ETP) - Κοινοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων στην αγορά της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας

Το Executive Training Programme (ETP) είναι κοινοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων που αποσκοπεί στην υποστήριξη της προσπάθειας των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να δραστηριοποιηθούν στις αγορές της Νοτίου Κορέας και της Ιαπωνίας. Η βασικής επιδίωξη είναι τα εκπαιδευόμενα στελέχη να αποκτήσουν γνώση των επιχειρηματικών πρακτικών, της κουλτούρας και της γλώσσας των χωρών αυτών. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επικέντρωσης στους κλάδους που ενδιαφέρουν την κάθε επιχείρησ..... (17/04/2013)

περισσότερα »

Οικονομική ενίσχυση για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και επιχειρηματικά πάρκα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Με το συνολικό ποσό των 10 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται αρχικά το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα», την προκήρυξη του οποίου υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς.Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.Επίσης, στοχεύει στην αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ..... (28/03/2013)

περισσότερα »

Αναμένεται νέο πρόγραμμα με τίτλο,"Επταγή εισόδου στην αγορά εργασίας ανέργων έως 29 ετών"... Επιδοτούμενη απασχόληση ανέργων υπό μορφή πρακτική άσκησης.

. (08/03/2013)

περισσότερα »

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ξεκινάει από σήμερα η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου και Υπηρεσιών» και θα ολοκληρωθεί στις 25 Απριλίου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 4..... (25/02/2013)

περισσότερα »

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: για το πρόγραμμα JESSICA, που αφορά και αμιγώς ιδιωτικές επενδύσεις και σχέδια.

 παρακαλώ ανοίξτε το επισυναπτόμενο έγγραφο!..... (19/02/2013)

περισσότερα »

Προκήρυξη Προγράμματος "Γυναικεία Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΕΑΑ...

. (01/02/2013)

περισσότερα »

ΥΠ.ΑΝ.: ΑΠΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ICT4GROWTΗ.....

Ξεκινά σήμερα η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από τη δράση ICT4Growth που υπάγεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλισης. Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων λήγει στις 18 Φεβρουαρίου και ότι πρόκειται για έναν «μίνι επενδυτικό νόμο» με αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν σε Τεχνολογίες Πληροφορική..... (14/01/2013)

περισσότερα »

Πρωτοβουλία ΣΕΒ για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας των στελεχών επιχειρήσεων.

Στην πρωτοβουλία με μήνυμα «Νέες Δεξιότητες: Σύγχρονες Επιχειρήσεις», θα ενταχθούν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση συνολικά 400 στελέχη από περίπου 200 επιχειρήσεις ..... (10/01/2013)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής για τη στήριξη της εξωστρέφειας από τον ΣΕΚ (06/11/2012)
Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται η προκήρυξη του ανακοινωθέντος από τις 30 Απριλίου 2012, προγράμματος του ΕΣΠΑ για επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από κάθε κλάδο της οικονομίας. (26/10/2012)
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) οργανώνει εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αχαΐας την Τρίτη, 6 Νοέμβριου 2012 και ώρα 17:00 με θέμα την παρουσίαση του προγράμματος «2η Ευκαιρία». (22/10/2012)
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “E-nets for Meni Hands”, ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους ωφελούμενους. (10/10/2012)
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η στα πλαίσια του προγράμματος Marco Polo II από την ΑΝΕΚ LINES και για το Έργο «SYNTHESIS» (28/09/2012)
ΕΚΔΗΛΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΤΗΣ «ΑΧΑΪΑ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΤΟΥ ΠΑΑ (21/09/2012)
Πρόγραμμα 'Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ' ενίσχυσης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, για την παραγωγική αναβάθμιση προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας, καθώς και την ενίσχυση ενεργειών προβολής σε διεθνείς αγορές. (17/09/2012)
Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail. (14/09/2012)
ΕΣΠΑ - Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από μητέρες για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές και συγκεκριμένα σε Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). (17/07/2012)
Oλοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων για ένταξη στη δράση του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (24/05/2012)


1  2